Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 4

До складу земельного фонду с.г. підприємства не включають площі: (ВІРНА) присадибних ділянок

До складу матеріально-технічної бази сільського господарства не включаються: (ВІРНА)Трудові ресурси.

До складу машинно-тракторного парку включаються: (ВІРНА)Трактори і комбайни.

До складу с. - г. угідь не входять: (ВІРНА) Ставки і водойми

До складу сільськогосподарських угідь включаються: (ВІРНА)Рілля, пасовища, сади, ягідники, виноградники, плодопитомники, сіножаті.

До трудових ресурсів сільського господарства включаються: (ВІРНА)Чоловіки та жінки в працездатному віці.

Додатковими показниками продуктивності праці в сільському господарстві є: (ВІРНА) Процент виконання норм виробітку

Допоміжні виробництва забезпечують  (ВІРНА) виконання робіт і надання послуг основним галузям підприємств

Другий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА) запасів

Економіка сільського господарства - це: (ВІРНА)  наука, яка вивчає дію об'єктивних економічних законів і форми їхнього прояву в сільськогосподарському виробництві

Економічна ефективність означає: (ВІРНА) Співставлення одержаного результату з понесеними витратами.

Економічна ефективність розміщення сільськогосподарського виробництва випливає із розрахунку: (ВІРНА)  поглиблення спеціалізації виробництва

Економічна родючість ґрунту розкривається за допомогою показників: (ВІРНА) Абсолютних і відносних

Економічна родючість ґрунту це: (ВІРНА) сукупність природної і штучної родючості;

Енергозабезпеченність визначається: (ВІРНА)  Кількістю енергетичних потужностей в розрахунку на 100 га с.-г. угідь

Енергоозброєність в сільськогосподарському виробництві визначається так: (ВІРНА) Відношенням енергетичних ресурсів до середньорічної кількості працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві

Ефект, як економічна категорія означає: (ВІРНА)  Результат.

Ефективність використання комбайнів за рік визначається: (ВІРНА)    Сезонним виробітком

З натуральних показників економічної ефективності використання землі на 100 га сільськогосподарських угідь розраховують (ВІРНА) виробництво молока, приросту тварин всіх видів, вовни, кормів

З натуральних показників економічної ефективності використання землі на 100 га ріллі розраховують (ВІРНА)  продукцію рослинництва, приріст свиней

З натуральних показників економічної ефективності використання землі на 100 га посіву зернових розраховують:(ВІРНА)    виробництво продукції птахівництва

За калькуляційну одиницю роботи вантажного автотранспорту по перевезенню вантажів прийнято (ВІРНА)  10 т/км

За калькуляційну одиницю роботи гужового траспоту прийнято (ВІРНА)  1коне-день

За калькуляційну рдиницю роботи автобусного парку прийнято (ВІРНА)  10 пасс/км

Загальна сума амортизаційних відрахувань за виробничим методом визначається: (ВІРНА) Добутком відпрацьованого ресурсу на виробничу ставку амортизаційних відрахувань на одиницю виробничого ресурсу

Загальновиробничі витрати обліковують на рахунку (ВІРНА)  91

Загальновиробничі витрати розподіляють (ВІРНА) на об'єкти обліку витрат пропорційно базі розподілу

Загальновиробничі витрати розподіляються на обєкти обліку витрат  (ВІРНА)  пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння, кормів, напівфабрикатів

Загальногосподарські витрати, які повязані з управлінням і обслуговуванням підприємства в цілому обліковуються на рахунку  (ВІРНА) 91

Залежно від мети і строків визначення собівартість розрізняють: (ВІРНА)    Фактичну, планову, провізорну.

Земельний кадастр складається з : (ВІРНА)    всіх варіантів разом

Земельний фонд складається з таких видів угідь: (ВІРНА)Всі варіанти відповідей вірні

Земельний фонд України становить: (ВІРНА)  60,36 млн. га

Земельним Кодексом встановлені такі форми власності на землю: (ВІРНА) Приватна і державна

Земля використовується в сільськогосподарському виробництві: (ВІРНА) Як головний засіб виробництва, вона одночасно виступає і предметом і засобом праці