Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 2

Виробіток трактористів-машиністів на механізованих роботах вимірюється в (ВІРНА)умовних еталонних га

Витрати в сфері управління відносяться (ВІРНА)  до процесу кругообігу взагалі

Витрати майбутніх періодів не повинні перевищувати строк наступного погашення  (ВІРНА)  4 роки

Витрати майбутніх періодів підлягають накопиченню (ВІРНА)у відомісті нарахування амортизації

Витрати на виробництво продукції в грошовому виразі називаються: (ВІРНА)Собівартістю валової продукції.

Витрати на виробництво с.-г. продукції складаються з: (ВІРНА) оплати праці, відрахування на соціальні заходи, амортизації, матеріальні витрати, інші витрати

Витрати на водопостачання обліковують на рахунку (ВІРНА)  2344

Витрати на операційну оренду необоротних активів загальновиробничого призначення включають до статті  (ВІРНА)  інші витрати

Витрати на унримання і експлуатацію комбайнів та інших самохідних машин списують на виробництво с.г. культур (ВІРНА)  пропорційно до площ, на яких збирали урожай

Витрати на утриманні підрозділів, що займаються збутом продукції, рекламою, доставкою продукції споживачам та інші витрати підприємства з реалізації обліковуються на рахунку  (ВІРНА)  93

Витрати на утримання і експлуатацію вузькоспеціалізованих комбайнів (ВІРНА)  відразу списуються на культури, які збирались

Витрати на утримання та експлуатацію холодильного устаткування роподіляють за споживачами (сладами, цехами) (ВІРНА)  пропорційно до розмірів приміщень, які охолоджуються

Витрати на утримання холодильного обладнання списують на собівартість (ВІРНА)  продукції, що зберігається

Витрати по дезінфекції душових, придбання довідників і плакатів з охорони праці обліковують по статті(ВІРНА)Інші витрати

Витрати по забезпеченню спецхарчуванням та спецодягом обліковують по статті (ВІРНА) Інші витрати

Витрати по утриманню і експлуатацію комбайнів та інших самохідих машин розподіляють (ВІРНА)в кінці року або після закінчення жнив

Витрати понесені на орендну плату майнових часток (паїв) селян-власників відображаються в таких статтях: (ВІРНА)Інших витратах (в калькуляції собівартості виробництва продукції).

Витрати понесені на сплату фіксованого с.-г. податку відображаються в таких статтях: (ВІРНА) Інших витратах (в калькуляції собівартості виробництва продукції).

Витрати розподіляються на: (ВІРНА) Постійні, змінні

Витрати, які залежать від обсягів виготовленої продукції , називаються: (ВІРНА) змінними

Віднести безпосередньо на певну культуру або вид продукції загальновиробничі витрати (ВІРНА)  не можна

Відносна родючість ґрунту характеризується: (ВІРНА) Співставленням одержаної продукції з величиною понесених виробничих витрат

Відношення виробленої продукції до затрат праці характеризує(ВІРНА)Продуктивність праці

Відношення обсягу виконаних робіт в умовних еталонних гектарах до кількості відпрацьованих машино-днів показує: (ВІРНА) денний виробіток

Відношення обсягу виконаних робіт в умовних еталонних гектарах до кількості відпрацьованих машинно-змін показує: (ВІРНА)    змінний виробіток

Відношення фактично виконаних нормо-змін до машинно-змін у відсотках показує: (ВІРНА)процент виконання норм виробітку.

Відношенням витрат на виробництво (за мінусом витрат на побічну продукцію) до кількості виробництва основної продукції визначається:(ВІРНА) Собівартість 1 ц основної продукції.

Відношенням постійних витрат до різниці між ціною та змінними витратами визначається: (ВІРНА) Критичний об'єм виробництва і реалізації продукції.

Відношенням прибутку до витрат на виробництво і реалізацію продукції визначається: (ВІРНА) Рентабельність продажу.

Відомість розподілу загальновиробничих витрат за призначенням відносяться до документів: (ВІРНА)бухгалтерського оформлення

Вкажіть непропорційні методи нарахування амортизації основних фондів: (ВІРНА) Зменшення залишкової вартості.

Вкажіть пропорційні методи нарахування амортизації (ВІРНА) Лінійний метод

Восьмий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА) витрат за елементами