Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

Абсолютна родючість ґрунту характеризується: (ВІРНА) Урожайністю

Авансовий звіт за призначенням відносяться до документів: (ВІРНА)   виправдним

Агропромисловий комплекс України складається з:(ВІРНА)Трьох сфер галузей економіки

Агропромисловий комплекс України це є: (ВІРНА) Галузі об'єднані спільною метою забезпечення продуктами харчування населення країни та сировиною переробні підприємства

Адміністративні витрати - це витрати у сфері  (ВІРНА) управління

Адміністративні витрати обліковують на рахунку (ВІРНА) 92

Адміністративні витрати участь у створенні продукту виробництва (ВІРНА)  не беруть

Акт на оприбуткування приплоду тварин відноситься за призначенням до документів: (ВІРНА)   виправдні

Акт приймання-передачі основних засобів за призначенням відносяться до документів: (ВІРНА)  виправдні

Амортизація основних фондів: (ВІРНА) Перенесення їх вартості на вироблену продукцію частинами

Аналітичний облік адміністративних витрат слід вести у  (ВІРНА)  виробничому звіті форма 10.3 г с.-г.

Аналітичний облік витрат на утримання і експлуаатацію МТП ведуть у таких регістрах (ВІРНА)  виробничий зівт ф. 10.3 б с.г.

Аналітичний облік загальновиробничих витрати ведеться  (ВІРНА)  в розрізі виробництв

Без застосування методу подвійного запису облік ведеться на рахунках: (ВІРНА)  позабалансових

Бухгалтерські документи за кількістю позицій поділяються: (ВІРНА)  одно позиційні і багатопозиційні

Бухгалтерські документи за місцем складання поділяються: (ВІРНА)  внутрішні і зовнішні

Бухгалтерські документи за порядком складання поділяються: (ВІРНА) разові і накопичувальні

Бухгалтерські документи за призначенням поділяються: (ВІРНА)  розпорядчі, виправдні, бухгалтерського оформлення, комбіновані

Бухгалтерські документи за технікою складання і опрацювання поділяються: (ВІРНА) вручну і за допомогою ЕОМ

В агропромисловому комплексі пріоритетний розвиток мають: (ВІРНА) Галузі першої сфери

В ринковому середовищі ціни відіграють такі функції:(ВІРНА) Стимулююча, розподільча та перерозподільча, планово-облікова.

В сільськогосподарському виробництві використовуються земельні ресурси: (ВІРНА) Всі відповіді правильні 

В сільськогосподарському виробництві фондоозброєність - визначається як відношення: (ВІРНА) Середньорічної вартості основних фондів сільськогосподарського призначення до середньорічної чисельності працівників зайнятих в с.-г. виробництві

В сільському господарстві: (ВІРНА) Земля виступає одночасно предметом і засобом праці.

В точці беззбитковості вартість продукції в порівнянні з загальними витратами ( сума постійних і змінних): (ВІРНА) однакова.

В якому документі відображаються відомості про нестачі і лишки: (ВІРНА)порівняльна відомість

Валова продукція сільськогосподарського виробництва є: (ВІРНА) Вироблена продукція за певний період часу

Вартість бланків планової, облікової та звітної документації відносять на статтю  (ВІРНА)  інші адміністративні витрати

Вартість канцелярських, поштових і телеграфних витрат на підприємстві відносять на статтю  (ВІРНА)  інші адміністративні витрати

Вартість утримання службового легкового транспорту відносять на статтю  (ВІРНА)  інші адміністративні витрати

Видатковий касовий ордер за призначенням відносяться до документів: (ВІРНА)  комбінований

Визначити корепондецію: нарахована оплата за послуги пожежної охорони для РММ  (ВІРНА)  ДТ 2341 Кт 68

Визначити кореспонденцію: використано будматеріали на потребу РММ  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 205

Визначити кореспонденцію: відображується вартість послуг спожитої води на РММ за звітний період  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 234

Визначити кореспонденцію: нарахована амортизації на основні засоби РММ  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 13

Визначити кореспонденцію: нарахована зарплата зав. РММ та інженерно-технічним працівникам (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 66

Визначити кореспонденцію: нарахована оплата праці робітниками РММ, зайнятим виготовленням запчастин  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 66

Визначити кореспонденцію: нарахована сума відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату робітників РММ (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 65

Визначити кореспонденцію: списана сума цехових витрат на витрати РММ  (ВІРНА)  Дт 2341  Кт91

Визначити кореспонденцію: списано вартість МШП, використаних на потреби РММ  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 22

Визначити кореспонденцію: списується вартість запчастин на ремонт машин та обладнання у РММ  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 207

Визначити кореспонденцію: списується вартість робіт і послуг, які виконали сторонні організації для РММ (ВІРНА)  Дт 2341  Кт 63

Визначити кореспонденцію: списується сума витрат на відрядження інженера-механіка РММ  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 372

Визначити кореспонденцію: списується сума страхових платежів, нарахованих за страхування майна РММ  (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 65

Визначити кореспондецію: списано вартість палива на РММ (ВІРНА)  Дт 2341 Кт 203

Визначити прибуток на 1 корову ( за такими даними: поголів’я корів 10 голів, вартість товарної продукції 50 тис. грн., собівартість товарної продукції - 25 тис. грн): (ВІРНА) 2,5 тис. грн.

Визначити рівень рентабельності реалізації продукції ( за такими даним: площа посіву 10 га, вартість товарної продукції 50 тис. грн., собівартість товарної продукції - 25 тис. грн): (ВІРНА) 100 %

Похожие материалы

Информация о работе