Вивчення будови пастеризаційно-охолоджувальних установок, страница 2

3. Обсяг і зміст практичного заняття

Завдання №1

В трубчатому апараті нагрівається знежирене молоко від t1=10°C до t2=80°C. Діаметр труб в апараті 36/38 мм, довжина прямих участків 1,8м. Апарат складається із двох секцій поверхнею нагріву 6,8м кожна. Перша секція обігрівається гарячою водою ,а друга-насиченим водяним паром. Визначити продуктивність.

Завдання №2

Використовуючи підручник написати відмінності в будові пастеризаційно-охолоджувальних установок призначених для теплової обробки вершків, питного молока, кисломолочних продуктів,сумішей морозива.

Розрахунок теплообмінного апарату, в якому теплообмін проходить через розділяючу стінку вираховується по формулі:

Me(t2-t1)=Fk Tсер (1)              де:

M-маса підігріваємої сировини, кг/сек

С-теплоємність сировини, дж/(кг*год)

T1,t2-початкова і кінцева температура рідини .  С

F-поверхня теплопередачі, М2

k-загальний коефіцієнт теплопередачі, вт/(м2*град)

tсер-середня різниця температур між температурами середовищ по дві сторони стінки.

            Ступінь нагріву або охолодження рідини визначається,а безрозмірний симплекс:

При цьому формула (1) залишається у вигляді

mek  =Fk  (2)

В промислових умовах приходиться вирішувати дві задачі по формулі (2).

1. Визначення продуктивності коли апарат маєвизначені розміри;

2.Визначення площі теплообміну, коли апаратвідсутній, але задана продуктивність  і температурний режим.

Основні правила експлуатації обладнання для теплової обробки

При експлуатації обладнання для теплової обробки молока необхідно уважно слідкувати за герметичністю з’єднань трубопроводів і особливо ущільнюючих резинових прокладок в пластинчатих апаратах. Термічність провіряється перед роботою апарата шляхом пропущення через нього холодної води .

Паропроводи, призначені для підводу пари до нагрівачів, пастерезаційно - охолоджувальним установкам , повинні мати теплову ізоляцію. Апарати установок, призначені для високотемпературної пастеризації, повинні мати захисні кожухи. Всі електродвигуни, пускова апаратура, щити управління повинні бути надійно заземлені.

4. Звіт про роботу(оформлення заняття)

1.  Вказати призначення пастеризаційно-охолоджувальних установок і дати їх технічну характеристику, відповісти письмово на контрольні запитання.

2.  Зробити ескіз принципової схеми пастеризаційно-охолоджувальної установки.

3.  Зробити ескіз схеми руху молока, гарячої та холодної,льодяної води в пластинчатому апараті.

4.  Вказати заходи безпечної експлуатації.

5.  Описати підготовку і мийку пастеризаційно-охолоджувальних установок.

Контрольні питання

1. Вказати призначення пастеризаційно-охолоджувальних установок.

2. Які установки використовуються для теплової обробки молока, вершків, морозива, кисломолочних продуктів та стерилізації молока?

3. Що входить в комплект установок?

4. Якими сепараторами комплектуються установки?

5. Які секції мають теплообмінники установок?

6. Описати  роботу установки.

8. Що регулюється автоматично в установці?

9. Для чого встановлюється витримувач в установці?

10. Яка відмінність в конструкціях ОПУ та ОПЛ?

11. Які насоси використовуються в установках?

12. Як здийзнюється миття установок?

13. Чим охолоджується продукт в установці?

14. Де встановлюється клапан повертання в установці?

5.Порядок захисту

Студент у зошиті для практичних робіт повинен письмово виконати всі етапи заняття (звіт) та індивідуально захистити їх у викладача у визначений термін.

Література.

1. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока. Москва, «Колос», 2001.-400с

2. Золотин Ю.П., Френклах М.Б., Лашутина Н.Г. Оборудование предприятий молочной промышленности. — М.: Агропромиздат, 1985. - 270 с.

3. Томбаев Н.И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. - М. пищевая промышленность, 1972. — 543 с.

4. Сурков В.Д. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности. Изд. “пищевая промышленность ”, Москва, 1970.

5.  Г.О. Єресько, Технологічне обладнання молочних виробництв. Київ, фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, - 2007, с.337.