Технологічні розрахунки сепараторів для жиру, крові

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 11 – 4 год.

Тема : Технологічні розрахунки сепараторів для жиру, крові.

1. Мета : Ознайомитись з методикою технологічних розрахунків сепараторів

2.Типові задачі

Задача 1.Визначити продуктивність сепаратора для корів, якщо кількість тарілок 47, максимальний радіус 80 мм , мінімальний радіус 40 мм, висота барабана 110 мм, зазор між тарілками 0,5 мм, число обертів барабану 3500 за хвилину.

Задача 2.Визначити продуктивність жирового  сепаратора, якщо діаметр жирових капель (d) 7 мкм, кутова швидкість барабана () 620 рад/с, число тарілок (z) 54, середній арифметичний радіус тарілок (r) 0.082 м, середній арифметичний радіус (r)0.08 м, висота тарілки (Н) 0,048 м, щільність середовища () 920 кг/м, ККД барабана ()0,7

 Рішення виконується за формулою :

 м/сек.

Основні теоретичні відомості

Продуктивність сепараторів – розділювачів  та сепараторів – освітлюючи розраховують за формулою Бремера, (м3/с)

Де,

- індекс продуктивності, М;

;

 =;

Z – число тарілок;

 - кут нахилу утворюючої конуса тарілки до площини основи, град; = 40   60

R,R - найбільший і найменший радіус тарілки, М;

- різниця щільностей дисперської фази і дисперського середовища, кг/м;

d - діаметр частки, М;

- коефіцієнт динамічної в’язкості дисперсійного середовища, Па*с;

 Граничний розмір часток d  назначають по необхідному залишковому отриманні дисперсійної фази (наприклад, жиру) у фугаті. Зв'язок  між цими параметрами представлено у вигляді таблиць та графіків, або її визначають експериментально.

  Найбільші і  найменші діаметри (м) часток (форменних елементів) в крові :

   ВРХ (1,76….30,42)10;

Свиней  (0,8….23,91)10.

  При розрахунках приводу сепараторів розраховують окремо по пусковому і робочому *

Таким чином, потужність під час пуску сепаратора (Вт)

N=N +N+N де

N- потужність, яка витрачається на передачу кінечної енергії ротору сепаратора (Вт)

Nрот=; де

G- маса ротора; (кг)

R - радіус інерції ротора; (м)

 - кутова швидкість обертання ротора; (сек)

 - час розгону; (с)

N- витрати потужності на тертя в підшипниках (Вт)

N п= (Вт)

Де:

- приведений коефіцієнт тертя в опорах ротора

P,P - відповідні навантаження на опори ротора  в Н.

d1,d2 – відповідні діаметри, в м.

 - кутова швидкість обертання ротора в сек

 По даним НІІХІММАША де визначення P і P вважають, що ексцентріситет мас що обертаються дорівнює 0,001 діаметра ротора, тоді

Р=Q(1+2)g; Н

Р=Q (1+2)g; Н

Де:

 Q, Q- відповідні сили тяжіння (кг)

 - кутова швидкість обертання ротора (с)

R – радіус ротора (м)

N пв – витрати потужності необхідної для подолання тертя ротору з повітрям

N пв=1,8V, де

 - щільність повітря, кг/ м

 F - площа бокової поверхні ротора, м

V - колова швидкість зовнішньої поверхні ротора; (м/с)

Потужність електродвигуна під час пуску сепаратора, кВт

Nед= (кВт)

Де:

 - коефіцієнт запасу потужності

- ККД приводного механізму

Потужність, необхідну для приводу в дію сепаратора, визначають (орієнтовно) по слідуючий формулі

N=, (кВт) де

k – приведений коефіцієнт, рівень – 0,016 0,020

H – висота ротора, (М)

N – кількість обертів ротора в сек..

R – зовнішній радіус ротора (М).

3.Контрольні питання

1.Які види процесів  використовуються для розділення суспензій?

2. Що таке сепаратор?

3.Як класифікують сепаратори по технологічному призначенню?

4.Як класифікують сепаратори по способу підводу поділяємої рідини?

5.Як класифікують сепаратори по способу підводу розділених факцій та по способу    виділення осадку?

6.Який принцип роботи сепаратора?

7.З чого складається барабан сепаратора?

8.Перерахуйте основні зборочці одиниці сепаратора.

Похожие материалы

Информация о работе