Зберігання охолодженого молока, страница 5

Описані вище великі резервуари мають бути обладнані спеціальними перемішуючими пристроями для запобігання спливанню вершків. Перемішування має бути виключно обережним. Занадто сильне перемішування може привести до насичення молока повітрям і руйнування жирових кульок. Це піддає жир дії ліпазних ферментів, присутніх в молоці. Тому при переробці молока обережне перемішування є одним з основних правил. Резервуар, показаний на мал. 14, обладнаний пропеллерною мішалкою, яка часто використовується в бункерних танках. У дуже високих резервуарах для досягнення бажаного ефекту може потрібно установка двох мішалок на різних рівнях.


Зовнішні резервуари мають панель для допоміжного устаткування. Панелі усіх резервуарів встановлюються усередині приміщення, в деяких випадках на посту центрального управління.

Індикація температури в резервуарах

Температура в резервуарі вказується на панелі управління резервуаром. В більшості випадків використовується звичайний термометр, але усе більш поширеним стає застосування електричних датчиків, передавальних сигнал на центральний пост управління.

Індикація рівня

Є безліч методів виміру рівня молока в резервуарах. Пневматичний покажчик рівня вимірює статичний тиск стовпчика рідини в резервуарі. Чим більше тиск, тим вище рівень в місткості. Датчик передає свідчення відповідному приладу.

Блокування по нижньому рівню

Перемішування молока повинне виконуватися обережно. Тому мішалка повинна включатися тільки після того, як повністю буде занурена в молоко. У стінці бака на рівні, необхідному для включення мішалки, зазвичай встановлюють електрод. Якщо рівень в баку падає нижче за електрод, мішалка вимикається. Вказаний електрод зазвичай називають датчиком нижнього рівня (LL).

Блокування по переповнюванню


Щоб уникнути переповнювання у верхній частині бака встановлюють електрод максимального рівня (HL). Цей електрод забезпечує закриття впускного клапана у момент наповнення бака, при цьому подача молока перемикається на наступний танк (рис. 15).


Перелік використаної літератури

1.  Гариєльянц М. А., Козлов А. П. Товароведение мясных и рыбных товаров.- М.: Экономика, 1986. – 408 с.

2.  Дубцов Г. Товароведение пищевых продуктов: Учебник.-Москва, 2001.

3.   Кириченко Л. Товарознавство продовольчих товарів: Опорний конспект лекцій. – Київ: КНТЕУ, 2001.

4.  Кругляков Г. Н., Круглякова. Товароведение продовольственных товаров: Ученик. – Ростов на Дону, 1999.

5.  Позняковский В.М. Експертиза мяса и м’ясопродуктів – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та 2001- 526 с.

6.  Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. – Київ:Лібра, 2000. – 368 с.

7.  Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. – Київ:Лібра,1998. – 632 с.

8.  Справочник по приёмке, хранению и реализации продовольственных товаров животного происхождения/ В.И.Власенко, Л.Н.Ворошило, Г.Н.Куличкин и др..; под ред..В.Е.Мицика. – К.: Техника, 1990. – 271 с.

9.  Товароведение: Курс лекций/ Авт.-сост. А.Болотников. –Киев,1999.

10.  Товароведение продовольственных товаров / Л.А.Боровикова, В.А.Герасимова, А.М.Евдокимова и др.. – М.:Економика, 1988. – 352 с.

11.  Товароведение и оганизация торговли продовольственными товарами: Ученик / Под ред.. А.Новикова.- Москва, 2000.

12.  Товароведение продовольственных товаров: Конспект лекций/ авт.-сост. М.Бурова. – Москва,2000.

13.  Товарознавство: опорний конспект лекцій для студ. Економ. Спец. / Упоряд. Л.М.Богацька. – Київ: КНТЕУ, 2001.

14.  Тищенко Є.В. Товарознавство продовольчих товарів: Лабораторний практикум: Навч. Посібник.- Київ: КНТЕУ, 2000. – 411 с.

15.  Товароведение продовольственных товаров: Конспект лекций . – Москва: ПРИОР, 2000.