Перелік тем для написання рефератів з дисципліни "Основи санітарії та гігієни на м'ясних підприємствах"

Страницы работы

Содержание работы

Перелік тем для написання рефератів з дисципліни «Основ санітарії та гігієни на м'ясних підприємствах»

Тема 1: Санітарно-гігієнічне значення м'ясних підприємств.

Тема 2: Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до побудови м'ясопереробних підприємств.

Тема 3: Санітарно-гігієнічні принципи планування м'ясних підприємств.

Тема 4: Санітарно-гігієнічний контроль на м'ясних підприємствах з використанням нових методів контролю.

Тема 5: Санітарно-гігієнічна оцінка м'яса та м’ясопродуктів.

Тема 6: Санітарна оцінка якості продуктів харчування.

Тема 7: Поняття про гігієнічні критерії якості харчових продуктів.

Тема 8: Немеханічне обладнання та інвентар, гігієнічні вимоги до маркування.

Тема 9: Санітарні вимоги до миття і знезараження посуду, інвентарю та обладнання.

Тема 10: Короткий огляд історії розвитку гігієни та санітарії.

Тема 11: Охорона харчових продуктів від шкідливого впливу факторів навколишнього середовища.

Тема 12: Особливості санітарно-гігієнічних вимог до якості харчових продуктів та організації виробничого процесу.

Тема 13: Санітарна експертиза харчових продуктів, її завдання, методи, організація.

Тема 14: Гігієнічне значення навколишнього середовища для життєдіяльності людини.

Тема 15: Санітарно-гігієнічні вимоги до дезинфікуючих засобів. Методи дезинфекції.

Тема 16: Методи дезінсекції ті дератизації та їх гігієнічна характеристика.

Тема 17: Особиста гігієна персоналу.

Тема 18: Санітарна та нормативно-технологічна документація.

Самостійна робота виконується студентом у вигляді реферату.

Реферат виконується вчасно і надається у визначений викладачем термін і після перевірки захищається студентом в усній формі.

Виконується реферат за наступним планом:

1.  Вступ (1 -2 сторінки) – обґрунтовується важливість та актуальність теми, мета і завдання щодо її розкриття.

2.  Розкриваються в певному обсязі три планові питання з наведенням як теоретичних основ, так і матеріалів досліджень за темою, що опубліковані  у вітчизняній та закордонній літературі. Кожне питання має завершуватись коротким узагальнюючим та осмисленим висновком (обсяг реферату в межах 18 – 20 сторінок).

3.  Список використаної літератури не обмежується, але містить не менше 15 джерел на які є посилання в тексті. Приклади посилання: [5], [2,4,13].

4.  Обсяг сторінок розрахований на машинописний (комп’ютерний) текст, формат аркуша  – А4, шрифт – 14, інтервал – 1,5 кегля.

Похожие материалы

Информация о работе