Небезпечні чинники. Ідентифікація, аналіз та контроль мікробіологічних, хімічних та фізичних чинників, страница 5

 - відслідковування харчового ланцюга| від виробника до роздрібної реалізації харчових продуктів;

 -державного  | нормування в галузі забезпечення безпеки харчових продуктів;

 - проведення оцінки відповідності вимогам безпеки у формах, встановлених| справжнім  чинним законодавством ;

  - моніторингу в області безпеки харчових продуктів;

 -обовязки  | дотримання і виконання вимог  безпеки харчових продуктів і процесів їх виробництва, перевезення, зберігання, реалізації і утилізації учасниками господарської діяльності.

 1 Харчові продукти повинні відповідати органолептичним показникам, вимогам до допустимого вмісту хімічних, радіоактивних, біологічно активних речовин і їх сполук, мікроорганізмів і інших біологічних організмів, що представляють небезпеку для здоров'я нинішнього і майбутніх поколінь, а також вимогам по наявності рекомбінантної ДНК.

 2. Подукти щ виготовляються, ввозяться і знаходяться в обігу держави за показниками безпеки повинні відповідати вимогам, вказаним в харчовому законодавстві

. Способи розфасовки і упаковки повинні забезпечити безпеку при їх зберіганні, перевезенні і реалізації.

 3. Використовувані в процесі виготовлення харчових продуктів матеріали і вироби повинні відповідати вимогам безпеки ,встановленим відповідними технічними регламентами.  

  4. Учасники господарської діяльності у сфері виготовлення, ввезення і реалізації харчових продуктів повинні здійснювати виробничий контроль, у тому числі лабораторні і інструментальні дослідження і випробування за показниками безпеки на відповідність вимогамчинногохарчового законодавства. Для проведення лабораторних досліджень і випробувань показників  безпеки харчових продуктів допускаються метрологічно атестовані методики, відповідні вимогам забезпечення єдності вимірювань і характеристикам погрішності вимірювань і затверджені в установленому порядку.

 5. Не можуть знаходитись в обігу харчові продукти, які:

 - не відповідають вимогам сьогодення і інших спеціальних технічних регламентів на окремі види харчових продуктів, а також вимогам національних стандартів, якщо виготівник заявив відповідність національним стандартам;

 - не мають документів  на харчові продукти, підтверджуючих їх походження, і відносно яких відсутня інформація про підтвердження відповідності вимогам чинного харчового законодавства

 - не відповідають представленій виготівником інформації для споживача | відповідно дочинного харчовогозаконодавства; 

 - не мають встановлених термінів придатності або терміни придатності яких закінчилися|;

 6. Органолептичні і физико-хімічні властивості харчових продуктів, характерні для кожного виду харчових продуктів,  у тому числі смак, колір, запах консистенція, повинні відповідати вимогам спеціальних технічних регламентів, національних стандартів або стандартів підприємств і/або технічним документам виготівників.

 7. Безпека харчових продуктів за змістом хімічних речовин і забрудників, лікарських засобів наявності рекомбинантной ДНК, а також в мікробіологічному (паразитології) і радіаційному відношенні визначається їх відповідністю гігієнічним нормативам, встановленим нормативними документами в яких встановлені показники безпеки до наступних харчових продуктів:

-  м'ясо і м'ясопродукти; птиця, яйця і продукти їх переробки

-   - молоко і молочні продукти

 - риба, нерибні об'єкти промислу і продукти, що виробляються з  них

 - зерно (насіння), мукомельно-круп'яні і хлібобулочні вироби