Небезпечні чинники. Ідентифікація, аналіз та контроль мікробіологічних, хімічних та фізичних чинників, страница 4

Для скорочення рівнів забруднювачів в навколишньому середовищі мають бути прийняті ефективні заходи по скороченню викидів з промислових і інших джерел. Існує декілька міжнародних конвенцій, спрямованих на зменшення забруднення навколишнього середовища стійкими органічними компонентами.  В останні десятиріччя такі заходи привели до помітного скорочення рівнів забруднювачів в деяких харчових продуктах і до зменшення дії на людину деяких забруднювачів, що знаходяться в навколишньому середовищі.  Наприклад, рівні свинцю в крові людини значно впали в країнах, в яких свинець більше не додається до бензину. Подібно до цього, заходи по боротьбі із забрудненням діоксином і ПХД і заборона використання стійких пестицидів, таких як ДДТ, привели до помітного зниження рівнів цих речовин в харчових продуктах і до зменшення дії на людину, яка вимірюється за допомогою рівнів вмісту в грудному молоці матері.  Це  являється прикладом  який показує  що співпраця між органами, що відповідають за безпеку харчових продуктів і охорону навколишнього середовища, виявилася плідною. Комітет Codex з харчових добавок і забруднювачів розробляє кодекс практики по скороченню забруднення харчових продуктів діоксином.

Обов'язки учасників господарської діяльності у сфері виготовлення і звернення харчових продуктів

  Учасники господарської діяльності у сфері виготовлення і звернення харчових продуктів зобов'язані:

 - виконувати вимоги технічних регламентів, а також ухвал|постанов|, розпоряджень|приписів| і висновків|ув'язнень|, виданих посадовими особами, здійснюючих державний нагляд (контроль) і нести пов'язані з цим  витрати;

 - використовувати в обігу харчові продукти, відповідні вимогам безпеки, встановленим|установленим| сьогоденням технічним регламентом і спеціальними технічними  регламентами;

 - не випускати в звернення|звертання| харчові продукти, що не минули|проходили| оцінку відповідності  у формах,  встановлених|установлених| справжнім|даним| технічним регламентом;

 - здійснювати виробничий контроль харчових продуктів при їх виробництві і зверненні|звертанні| на відповідність вимогам справжнього|даного| технічного регламенту і спеціальних технічних регламентів;

 - забезпечити дотримання вимог безпеки харчових продуктів при їх зверненні|звертанні|;

 - уявляти споживачеві повну|цілковиту| і достовірну інформацію про харчові продукти;

 - припиняти виробництво і звернення|звертання| в разі|у разі| встановлення факту випуску (звернення|звертання|) небезпечних харчових продуктів;

 - вилучати із|із| звернення|звертання| харчові продукти, не відповідні вимогам безпеки, у тому числі і вже реалізовані, забезпечивши повернення їх від споживача, проводити їх утилізацію (у тому числі знищення) за рахунок власних засобів|коштів|;

 - встановлювати терміни придатності харчових продуктів, що виготовляються;

 - надавати інформацію про невідповідність харчових продуктів вимогам технічного регламенту відповідно до законодавства про технічне регулювання;

 - зберігати документацію, підтверджуючу походження харчових продуктів,  протягом трьох місяців після|потім| закінчення терміну придатності. 

 Правове регулювання стосунків в галузі встановлення і виконання обов'язкових вимог  безпеки харчових продуктів здійснюється  відповідно до принципів:

 -відповідальності  учасників господарської діяльності за безпеку харчових продуктів, що перебувають в обігу,;