Визначення діаметра водогонів та підбір лічильника води, страница 2

Задача 3

Питання для контролю знань:

Водопостачання - це

------------------------

1.комплекс споруд для очистки, транспортування води

2. комплекс для  очистки стоків

 3.комплекс споруд для транспортування води

------------------------

2

До системи водозабезпечення  належать споруди

1. насосні станції

2.насосні станції та резервуари

3.  насосні станції, резервуари, водонапірні вежі, магістральні трубопроводи, очисні

  споруди

------------------------

3.

Насосні станції є

1. першого та другого підйому

2.тільки першого підйому

3. тільки другого підйому

------------------------

4

Джерелом для системи водопостачання

1. підземні води

2.поверхневі води

3.підземні та поверхневі води

------------------------

5

Джерело водопостачання  повинно бути

1. неефективним

2. економічно ефективним

3. забрудненим

------------------------

6

За призначенням системи водопостачання  є

1. фекальними

2. господарсько-питними, виробничими, протипожежними

3.протипожежними

------------------------

7.

За способом використання води системи водопостачання   не є

1. проточними

2. оборотними

3. дренажними

------------------------

8.

В схему системи виробничого водопостачання  входять

1. водоочисні споруди

2. вентилятори

3. елеваторні вузли

------------------------

9.

 При прямоточній системі виробничого водопостачання відпрацьована вода скидається в

1. резервуари

2. очисні споруди

3. водойму

------------------------

10

При оборотній системі виробничого водопостачання  вода після використання направляється в

1. водойму

2. на підігрівання

3.   на підприємство

------------------------

11

При схемі з послідовним використанням вода направляється

1.  послідовно з одного цеха в інший, а потім на очисні споруди

2.  з першого цеха на очисні споруди

 3. з другого цеха на очисні споруди

------------------------

12

Вода в системі виробничого водопостачання повинна бути

1. питної якості

2. відповідати нормам виробництва

3. не питної якості

------------------------

13

У населених пунктах  вода витрачається на потреби

1.     населення, виробництва, виготовлення сільгосппродукції, поливання вулиць,  протипожежні потреби, власні потреби водопроводу

 2. поливання вулиць, протипожежні потреби, власні потребі водопроводу

 3. населення, виробництва, виготовлення сільгосппродукції

------------------------

14

Питоме водоспоживання для населення - це

1. кількість води, що споживає 100 жителів за добу

2. кількість води, що споживає місто за добу

3. кількість води, що споживає  1 мешканець за добу

------------------------

15

Питоме водоспоживання вимірюється в таких одиницях

1. літрах на добу

2. літрах на годину

3. літрах на рік

------------------------

16

Норма питомого водоспоживання приймається  за

------------------------

1.  СНиП

2. ГоСТ

3. каталогами

------------------------

17

Питоме водоспоживання не залежить від

1. ступеня благоустрою будівлі і кліматичної зони

2. кліматичної зони

3. кількості мешканців

------------------------

18.

Верхня межа значення питомого водоспоживання приймається для регіонів

1. північних

2. південних

3. середніх

------------------------

19.

Питоме водоспоживання для будинків, обладнаних водогоном, каналізацією без ванн,

становить на 1 мешканця в літрах на добу

1. 200-300 л

2. 125-160 л

3. 50 л

------------------------

20

Питоме водоспоживання для будинків, обладнаних водогоном, каналізацією з ваннами та

місцевим водопідігрівачем, становить на 1 мешканця в літрах на добу

1. 165-230 л

2. 125-160 л

3. 30-350 л

------------------------

21

Питоме водоспоживання для будинків, обладнаних водогоном, каналізацією з ваннами з

центральним підігрівом води, становить на 1 мешканця в літрах на добу

1. 230-350 л

2. 125-260 л

3. 200-300 л

------------------------

22

Питоме водоспоживання для будинків, мешканці яких користуються водою з водорозбірних

колонок, становить на 1 мешканця в літрах на добу