Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 7

Які  об'єднання відносять до традиційних громадських організацій та рухів? (ВІРНА)   профспілкові, жіночі, молодіжні, економічні, творчі, спортивні та ін.

Які 3 типи легального панування визначив М.Вебер.. (ВІРНА)  традиційне, раціональне, харизматичне

Які бувають парламенти  за структурою? (ВІРНА)  .однопалатні, двопалатні;

Які громадські об'єднання можна вирізнити за  методами діяльності та правового статусу ? (ВІРНА)  легальні та офіційні, напівлегальні та неформальні;

Які громадські об'єднання можна вирізнити за  місцем діяльності, за місцем докладання сил у структурі політичної влади?(ВІРНА)  лобі, самоврядні організації, які добиваються урядових лотації;

Які громадські об'єднання можна вирізнити за  суспільно - політичними інтересами? (ВІРНА)   організації культурного, гуманітарного напрямів, релігійні;

Які громадські об'єднання можна вирізнити за видами діяльності? (ВІРНА)    економічні, освіти й культури, охорони здоров'я, національні та ін;

Які громадські об'єднання можна вирізнити за економічними інтересами? (ВІРНА)  підприємців, селян, кооперативи, споживчі спілки;

Які є види  міжнародних відносин за сферою суспільного життя? (ВІРНА)  економічні, політичні, ідеологічні;

Які є види  міжнародних відносин на основі взаємодіючих суб'єктів?(ВІРНА)  міждержавні, міжпартійні.

Які є види  міжнародних відносин? (ВІРНА)  за сферами суспільного життя, на основі взаємодіючих суб'єктів.

Які є види управління? (ВІРНА)   політичні, економічні, правові, культурно - гуманітарні

Які є стани міжнародних відносини? (ВІРНА)  стабільні, суперництва, ворожнечі, довіри, співробітництва

Які є форми правління у республікі? (ВІРНА)  аристократична, радянська, парламентська, президентська,  

Які зовнішньополітичні орієнтації, згідно з В.Липинським, є найбільш перспективними для України.. (ВІРНА)  воєнно-економічний союз України, Росії, Білорусії

Які ідеологічні засоби використовують держави при реалізації міжнародної політики?  (ВІРНА)  засоби впливу на світову громадськість шляхом зовнішньополітичної  пропаганди та розвитку культурних зв'язків між державами;

Які найістотніші ознаки держави? (ВІРНА)   суверенітет, примус, право на застосування сили, право, апарат    держави, територія.

Які об'єднання можна віднести до неформальних  організації? (ВІРНА)  аматорські об'єднання, клуби авторської пісні, молодіжні організації

Які органи мають місце у структурі сучасних держав? (ВІРНА)   представницькі, виконавчо - розпорядчі, адміністративні, судові,

Які органи належать до державних виконавчо - розпорядчих? (ВІРНА)  структури президента і кабінету міністрів, регіональні і муніципальні адміністрації.

Які основні функції парламенту (ВІРНА)  законотворча, контрольна, установча;

Які політичні засоби використовують держави при реалізації міжнародної політики?  (ВІРНА)   дипломатія;

Які принципи властиві громадськім об'єднанням? (ВІРНА)  добровільність, виборність, підзвітність, підконтрольність, гласність,  колегіальність;

Які суспільно-політичні доктрини відображають погляди М.Драгоманова.. (ВІРНА)  лібералізм, соціалізм

Які типи держави зумовлює соціально - правовий розвиток? (ВІРНА)   поліійна, правова, соціальна;

Які типи держави можна виділити? (ВІРНА)   держава - поліс, держава - імперія, національна держава;

Які форми державно-політичного устрою Аристотель відносив до правильних? (ВІРНА)  монархія, аристократія, політія

Які чинники діють у системі міжнародних відносин? (ВІРНА)   географічні, демографічні, економічні, воєнні, культурні,  національні;

Якій з форм політичного процесу віддавав перевагу М.Драгоманов..(ВІРНА)  реформам

Якому суспільному класу належить провідна роль в історичному та політичному процесі (з точки зору марксизму) (ВІРНА)  пролетаріату

Якою буває  монархічна форма правління? (ВІРНА)  деспотичною, станово - представницькою, абсолютною,

Яку з форм державного правління Д.Локк вважав оптимальною? (ВІРНА)  парламентську монархію

Яку з цих форм державного  устрою Аристотель вважав найкращою? (ВІРНА)  політія

Яку систему державного устрою пропонувало Кирило-Мефодіївське товариство. (ВІРНА)  загальнослов"янську федерацію

Яку форму політичного процесу І.Франко вважав визначальною (ВІРНА)  соціальну революцію