Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 6

Що являє собою партія педіеїв в м. Аттиці в VI ст. до н. е.? (ВІРНА)  це партія великих землевласників, мешканців рівнини;

Що являє собою партія популярів у Давньому Римі? (ВІРНА)   .це партія переважно сільських плебеїв. 

Що являє собою партія якобінців у часи Великої Французької революції? (ВІРНА)   це партія революційно - демократичної буржуазії, яка підтримувала    селян та плебеїв. 

Що являє собою типологія громадських об'єднань? (ВІРНА)  традиційні, нові.

Що, згідно з Кантом, є основним чинником соціальної поведінки людей? (ВІРНА)  релігійно-моральний фактор

Як називається режим, при якому влада здійснюється конкретною особою (сім'єю, політичною партією, соціальним класом) при мінімальній участі народу: (ВІРНА)  Авторитарний

Як називається режим, при якому застосовуються постійні або періодично повторювальні репресії: (ВІРНА)   тоталітарний

Яка з ідеологій, на ваш погляд, спирається на такі цінності: (ВІРНА)  лібералізм

Яка з цих ідей належить М.Драгоманову.. (ВІРНА)  зв"язок України з Західною Європою

Яка з цих політичних ідей належить до марксизму (ВІРНА)  поступове відмирання держави і заміна її самоорганізацією суспільства

Яка концепція політики переважала в період раннього середньовіччя? (ВІРНА)  теологічна

Яка основна категорія політичної філософії Д.Донцова.. (ВІРНА)  нація

Яка подія поклала початок формуванню козацько-гетьманвської держави.. (ВІРНА)  Визвольна війна 1648-54рр.

Яка соціальна сила, згідно з Д.Донцовим, є провідною у політичному житті.. (ВІРНА)  національна еліта

Яка соціальна сила, згідно з М.Грушевським є провідною у політичному і національному житті? (ВІРНА)  селянство

Яка форма правління була державним ідеалом для В.Липинського... (ВІРНА)  спадкова монархія

Яке твердження є правильним: (ВІРНА)  громадянське суспільство і правова держава взаємо зумовлюють один одне

Яки шляхи вирішення національного питання пропонував І.Франко.. (ВІРНА)  самостійність націй, створення держав федеративного або конфедеративного типу

Який з компонентів не входить до структури культури функціонування політичних інститутів: (ВІРНА)  політичні уявлення та переконання

Який політичний напрямок започаткував Д.Донцов.. (ВІРНА)  інтегральний націоналізм

Який політичний режим виникає внаслідок зміни соціальних структур, кризи політичної влади, руйнації громадянського суспільства, деформації політичної свідомості: (ВІРНА)  тоталітарний

Який політичний режим живе за принципом дозволу громадянам всього, що не заперечується законом: (ВІРНА)   авторитарний

Який суспільний клас, з І.Франком, повинен відігравати провідну роль в історичному і політичному процесі? (ВІРНА)  робітничий клас

Який тип політичного режиму В.Липинський вважав оптимальним для України.. (ВІРНА)  класократію

Яким засобом у досягненні незалежності нації віддавав перевагу Д.Донцов..  (ВІРНА)  силовим,безкомпромісним

Яким повинен бути державно-політичний устрій України.. (ВІРНА)  унітарна держава

Яким терміном В.Парето позначив правлячий клас суспільства? (ВІРНА)  еліта

Яким терміном М.Вебер позначив тип влади, заснований на вірі як особливий дар політичного діяча? (ВІРНА)  харизматична

Яким терміном позначають політику що ігнорує мораль? (ВІРНА)  макіавелізм

Яким чином в Конституції 1710р. визначалось роль релігії та церкви в українській державі? (ВІРНА)  приоритетні права првославній церкві 

Яким чином виникають громадські об'єднання? (ВІРНА)  знизу, але іноді й за ініціативою згори;

Яким чином законодавчий орган впливає на державно - управлінські акти? (ВІРНА)  бере участь у формуванні органів виконавчої влади, створює   законодавчу базу, здійснює парламентський контроль;

Яким чином поділяються представницькі органи? (ВІРНА)  парламент, регіональні, муніципальн

Яким чином розрізняються судові органи? (ВІРНА)   за адміністративно - територіальними ознаками, за сферою  

Яким чином формуються верхні палати парламенту? (ВІРНА)  прямими виборами, непрямими виборами, призначенням, змішаним  способом;

Яким, згідно з М.Драгомановим, повинен бути майбутній державний статус України.. (ВІРНА)  автономія у

Якими можуть бути неформальні громадські організації? (ВІРНА)  масовими, локальними;

Які  об'єднання відносять до нових громадських організацій та рухів? (ВІРНА)  екологічні, альтернативні, громадські ініціативи, національні;