Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 5

Що не є причиною виникнення тоталітаризму:(ВІРНА)  генетична обумовленість

Що не є суб'єктом формування політичної культури суспільства: (ВІРНА)  Групи родичів

Що не є функцією політичної ідеології: (ВІРНА)  кодифікаційна-правова

Що не є характерною ознакою громадянського суспільства: (ВІРНА)  сильна держава

Що означає держава - імперія? (ВІРНА)   це велика держава, яка обєднує декілька підпорядкрваних центральній владі держав або народів;

Що означає держава - поліс? (ВІРНА)  особлива форма політичної організації суспільства в античні ча

Що означає інтегративна функція держави міжнародної політики? (ВІРНА)  полягає у тому, що через міжнародні відносини забезпечується існування міжнародного співтовариства.

Що означає інформаційно - представницька функція держави міжнародної політики? (ВІРНА)  реалізується у діяльності офіційних органів, які представляють    позицію уряду своєї держави на міжнародній арені;

Що означає національна держава? (ВІРНА)  де суб'єктом державної влади є нація як етнополітична спільнот

Що означає оборонна функція держави міжнародної політики? (ВІРНА)  спрямована на запобігання загрози для держави і пошуки мирного  врегулювання проблем;

Що означає поняття  "міжнародна політика"? (ВІРНА)  це сукупна цілеспрямована діяльність народів, держав, їхніх інститутів у сфері міжнародного життя;

Що означає поняття " держава"? (ВІРНА)   це організація суверенної політичної влади;

Що означає поняття " організація"? (ВІРНА)  це об'єднання людей на основі розподілу праці для досягнення спільної мети;

Що означає регулятивна функція держави міжнародної політики? (ВІРНА)  полягає у необхідності дотримання суб'єктами міжнародних   відносин, принципів, традицій міжнародного спілкування;

Що означає термін партія ? (ВІРНА)   це частина якоїсь великої спільноти;

Що означає термін політична партія ? (ВІРНА)    це організована частина суспільства, члени якої об'єднуються з  метою вибороти владу в державі;

Що таке " соціальна держава"? (ВІРНА)  відображає ступінь соціальної справедливості;

Що таке бікамералізм? (ВІРНА)   двопалатний парламент

Що таке державне  управління? (ВІРНА)   управління суспільством і окремими його елементами;

Що таке імперативний мандат? (ВІРНА)  він передбачає обов'язковість виконання депутатом своєї програми    і звіту про неї пере виборцями;

Що таке конфедерація? (ВІРНА)  це союз суверених держав, які створюються для досягнення конкретної спільної мети;

Що таке парламент? (ВІРНА)   це вищий представницький орган держави, який обирається народом

Що таке парламентська республіка? (ВІРНА)   верховенство в системі державної влади належить парламенту.

Що таке парламентсько -  президентська республіка?(ВІРНА)   глава держави (президент) особисто пропонує склад уряду, який обов'язково повинен затверджуватися парламентом;

Що таке період " холодної війни" у міжнародній політиці? (ВІРНА)  залежність долі людства від балансу двох антагоністичних сил: США - СРСР, НАТО - Варшавський договір;

Що таке поліційна держава? (ВІРНА)   це уособлення насильства над суспільством;

Що таке правова держава? (ВІРНА)   це суверенна організація публічної влади, яка базується на верховенстві права, дотримання закону;

Що таке президентська республіка? (ВІРНА)  президент обирається народом, є главою держави і очолює виконавчу владу;

Що таке унітарна держава? (ВІРНА)   це держава, де верховна влада повністью зосереджена в центрі, аскладові держави не мають ознак самостійності;

Що таке федерація? (ВІРНА)   це союзна держава, яка складається з державних утворень, якімають юридичну й політичну самостійність;

Що являє собою консервативна партія Великобританії? (ВІРНА)  це партія монополістичної буржуазії і земельної аристократії;

Що являє собою партія діакріїв в м. Аттиці в VI ст. до н. е.? (ВІРНА)   це партія селян, жителів гористої місцевості;

Що являє собою партія жирондистів у часи Великої Французької революції? (ВІРНА)  це партія торгово - промислової і землевласницької буржуазії. 

Що являє собою партія оптималів у Давньому Римі? (ВІРНА)  це партія представників патриціанської знаті. 

Що являє собою партія параліїв в м. Аттиці в VI ст. до н. е.? (ВІРНА)  це партія торговельно - ремісничого населення побережжя