Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 4

Тоталітаризм як термін було запроваджено: (ВІРНА)  Б. Муссоліні

Тоталітарна політична культура характеризується: (ВІРНА)  ідеологічною заангажованістю політичної свідомості та політичної поведінки членів суспільства;

Тоталітарний політичний режим характеризується: (ВІРНА)    повним поглинанням державою громадянського суспільства

Тоталітарний синдром  це: (ВІРНА)  реакція на індивідуалізм

Тоталітарні політичні порядки виникають, коли: (ВІРНА)  домінує потреба або панувати, або підкорятися

Трактат слово про закон і благодать "Іларіона присвячений обгрунтуванню ідеї" ?  (ВІРНА)  богоугодного володаря

у "слові о полку Ігоревім"

У поглядах на походження давньоруської держави М.Грушевського обстоював... (ВІРНА)  теорію соціально-історичного походження Київської Русі

У якій країні існує палата лордів? (ВІРНА)  у Великобританії;

У якій країні нижня палата має назву " національні збори"? (ВІРНА)  у Франції;

У якому  вигляді реалізують себе  громадські об'єднання? (ВІРНА)  .у вигляді формальних і неформальних організацій, громадських рухів.

Український і російський вчений С.Яворський захищав ідеї (ВІРНА)  автономії церкви, її незалежності від самодержавства

Український палеміст І.Вишенський обстоював ідеї ... (ВІРНА)  соборності правління, рівності людей перед богом

Усвідомлення індивідом своєї самоцінності, значущості, свобода вибору політичних переконань і дій - наз (ВІРНА) суверенітетом особи

Фашизм як ідеологія  виник в: (ВІРНА)  Італії

Фашизм як ідеологія базується на : (ВІРНА)  Ідеї расової переваги

Фрустрація -це: (ВІРНА)  введення в оману

Характерною ознакою громадянського суспільства в духовній сфері є: (ВІРНА)  високий розвиток освіти поряд з індивідуальним вибором культурних цінностей

Харизма - це: (ВІРНА)  особливий тип легітимності

Хто автор політичного тракту "Державець"..? (ВІРНА)  Н.Макіавеллі

Хто був автором першої української Конституції.. (ВІРНА)  П.Орлик

Хто був автором програми Революційної Української Партії.. (ВІРНА)  М.Міхновський

Хто є автором теорії про 3 типи легітимного правління ? (ВІРНА)  М.Вебер

Хто є главою держави у монархічній формі правління? (ВІРНА)  монарх;

Хто є главою держави у республіканській формі правління?(ВІРНА)  президент;

Хто з мислителів стародавнього часу обстоював ідею рівних прав чоловіка і жінки? (ВІРНА)  Платон

Хто з названих мислителів були ідеологами теорії суспільного договору? (ВІРНА)  Д.Локк,Т.Гоббс

Хто з названих мислителів належить до епохи відродження? (ВІРНА)  Н.Макіавеллі

Хто з Французьких Просвітників висловив ідею залежності форми правління від розмірів держави? (ВІРНА)  Ш.Монтеск"є

Хто очолює уряд у президентських республіках? (ВІРНА)  президент;

Хто першим в історії політичної думки сформулював принцип"Мета виправдовує засоби" (ВІРНА)  Н.Макіавеллі

Цензура - це: (ВІРНА)  обмеження свободи друку та свободи суспільної думки

Чи погоджуєтеся ви з думкою, що ідеологія визначає структуру та механізм функціонування влади: (ВІРНА)  так

Чому виникають громадські організації та рухи? (ВІРНА)  вони виникають із природної потреби сучасної людини бути   співучасником у справах суспільства;

Широку сукупність різноманітних елементів, які не обмежені формами психіки, а належать до сфер  психології, ідеології., емоцій, логіки, буденного й теоретичного знання, раціональних та ірраціональних уявлень, називають: (ВІРНА)  масовою політичною свідомістю

Що включає державно - адміністративне управління? (ВІРНА)   інститут глави держави, уряд, загальнодержавні відомства, регіональні, місцеві  державні адміністрації;

Що є найвищим органом  державної влади? (ВІРНА)   інститут глави держави;

Що є об'єктами управління? (ВІРНА)  окремі особи, групи, організації, інститути, процеси;

Що є суб'єктами управління? (ВІРНА)   керівники вищої, середньої та нижчої ланки, елітні групи й   організації;

Що забезпечує політичне управління? (ВІРНА)  стан суспільної стабільності або нестабільності, умови для    реалізації різноманітних проявів життя людей.

Що не є гарантією функціонування демократичного політичного режиму: (ВІРНА)  концентрація влади в руках політичного лідера

Що не є ознакою науково-теоретичної політичної свідомості: (ВІРНА)  емоційність

Що не є правилом пропаганди: (ВІРНА)  толерантність