Вивчення правил складання теплових балансів для теплових апаратів з різними теплоносіями для підприємств харчування

Страницы работы

Содержание работы

Тема 5        « Вивчення правил складання теплових балансів для теплових апаратів з різними теплоносіями для підприємств харчування»

При вивченні цієї теми студент повинен вивчити способи нагрівання продуктів, а також вимоги до апаратів на яких ці способи виконуються. При розгляді теплових апаратів слід зосередитися на технологічному призначенні, джерелах теплоти, способи обігріву, принципи дії, конструктивних рішеннях. Таке детальне вивчення дасть можливість зрозуміти сутність теплових процесів що проходить в апаратах, зрозуміти що таке нестаціонарний і стаціонарний тепловий процес.(режим).Спираючись на глибоке розуміння процесу нагрівання студент повинен опанувати методику складання теплового балансу для апаратів з різними теплоносіями і для різних режимів роботи, що дасть можливість визначитись з витратами по всім складовим балансу ,а також визначити необхідну площу нагріву теплового апарату.

Питання по темі:

1.  Які способи нагрівання продуктів вам відомі?

2.  Які технологічні вимоги пред’являються до теплових  апаратів?

3.  Поняття теплового балансу апарата.

4.  Тепловий баланс апаратів, які працюють на різних видах палива. Складіть та проаналізуйте складові.

5.  Поясніть фізичний зміст коєфіціентів тепловіддачі,  теплопередачі, теплопровідності.

6.  Призначення теплоізоляції матеріали, що використовують як теплоізоляційні. Вимоги до них.

7.  В чому відмінність нестаціонарного теплового режиму роботи апарату від стаціонарного?

8.  Напишіть рівняння теплового балансу для апарата працюючого на газоподібному паливі. Поясніть термін « найнижча теплота згоряння» для паливо.

9.  Для чого необхідно визначати  площу нагріву теплового апарата?

10. Що таке коефіцієнт корисної дії теплового апарата, як він визначається?

11. Що таке питомі витрати тепло апарата для приготування продуктів харчування? Про що говорить цей показник?

Рекомендована література

1.В.В.Белобородов, Л.І. Гордон «Тепловое оборудование предприятий общественного питания».Москва, «Экономика» 1983.

2. Беляев М.И. «Оборудование предприятий общественного питания»Т.З.

Тепловое оборудование. М. Экономика 1990.

Похожие материалы

Информация о работе