Обладнання для перемішування подрібненої м'ясної сировини

Страницы работы

Содержание работы

Тема 7. Обладнання для перемішування (4 год.)

1.  Огляд теми:

            При вивченні цієї теми студент повинен опанувати устрій, принцип роботи та правила безпечної експлуатації обладнання, що використовується для перемішування подрібненої м'ясної сировини.

Питання по темі:

1.  Дати технічну характеристику фаршемішалки Л5-ФМБ.

2.  Перерахувати основні правила безпечної експлуатації фаршемішалок.

3.  Як виконати заміну пасів мішалки?

4.  Яка блокіровка існує на корпусі діжі мішалки?

5.  Як класифікуються мішалки по конструктивним ознакам?

6.  Опишіть кінематичну схему привода фаршезмішувача.

7.  Як підготувати фаршемішалку до роботи?

8.  Як класифікуються мішалки по конструкції місильних органів?

9.  Які способи перемішування Ви знаєте?

10.Правила виконання санітарної обробки фаршемішалок і фаршезмішувачів?

11.Як діє процес змішування на технологічний процес?

2.  Типові задачі:

Задача №1. Визначити потужність електродвигуна мішалки для жиру, якщо число обертів вала з лопостями 35об/хв, ширина лопості 70мм, висота вертикальної лопості 600мм, довжина горизонтальної 300мм.

Задача №2. Визначити продуктивність мішалки діаметром 1200мм і висотою 1800мм при перемішуванні бульйону питомою вагою 985кг/м3, якщо час перемішування становить 45хв включаючи завантаження і розвантаження.

Задача №3. Визначити потужність електродвигуна пропелерної вертикальної мішалки для розчину солі, якщо якщо діаметр резервуара мішалки дорівнює 1200мм, висота 900мм, інтенсивність перемішування (об'ємів за хвилину) 6, діаметр винта мішалки 600мм, питома вага розчину 1100кг/м3.

Задача №4. Визначити необхідну кількість мішалок для посолу м'яса 30т/зм, якщо ємність діжі 340л, коєфіцієнт заповнення 0,7, щільність м'яса 1100кг/м3, тривалість циклу 6 хв.

3.  Рекомендована література:

1.  Г.Берсан “Машини мясной промышленности” - М., Легкая и пищевая промышленность, 1982.

2.  Г.А.Фалеев “Оборудование предприятий мясной промышленности” - М. Пищевая промышленность, 1966.

3.  А.И.Пелеев “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности”.-М., Пищепромиздат, 1971.

4.  С.А.Бредихин “Технологическое оборудование мясокомбинатов” - М. “Колос”, 1997.

5.  В.И.Ивашов “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности” - М. “Колос”, 2001.

Похожие материалы

Информация о работе