Проектування підприємств галузі з основами САПР: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для контрольної роботи, страница 7

3.Потреби в сировині для виготовлення ковбас

п/п

Вид ковбасних виробів

Кількість

у

групі %

Продуктив-ність,     кт/зм

Вихід, %

донесоленої сировини

Кількість

сировини, кг/зм

1

2

3

Варені ковбаси Любительська, в/с

Тмінна 1с

Чайна ІІс

Напівкопчені

Разом

30

40

30

5000

1500

2000

1500

107

1402

                                                                                                                                          Продовження додатка 3.

В тому числі

Яловичина жилована

Свинина жилована

Шпик

Молоко

Яйця

Інші

В/с

Не

н/ж

нп/ж

жирна

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

35

490

40

560

25

350

                                                                                                                                                     Додаток 4.

4.Розрахунки кількості обладнання

п/п

Найменуван-

ня обладнання

Марка, тип

Продук-

тивніть

машини,

кг/год

Продук-

тивніть

Цеху,

кг/год

Кільсть машин,   шт.

Примітка

Розраху-нкова

Прийнята

1

Вовчок

К6-ФВП-160-1

5000

2600

0,52

1

1254Х776Х х 1260 мм N=32,2 кВт

                                                                                                                                                          Додаток 5.

5. Розрахунок площ виробничих приміщень

п/п

Найменування

площі

Пр о дуктившеть,

т/зм

Норми

площі

м2

Розмір площі

розрахункової

прийнятої

м*

буд. кв.

буд . кв.

1

Цех  первинного перероблення

сировини

Для м'ясокомбінатів продуктнвністю 50 т i більше м'яса на зміну цех кормових та технічних продуктів слід проектувати в окремому приміщенні.

                                                                                                                                                          Додаток 6.

6.Розрахунок площ цеху кормових i технічних продуктов

п/п

Вид виробництва

Продуктивність, т/зм

Питома площа, м2

робоча

допоміжна

складська

загальна

Величина площ, м3

робочих                    допоміжних

складських                     загальних

МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

та завдання для контрольної роботи для студентів заочної форми навчання по спецальності: 7.091707 - 'Технологія зберігання, консервування та переробки  м'яса

Суми, РВК Сумського націнального аграрного університету, вул. Кірова 160       

Тираж       екз. 06р            __            Формат АЗ'Умовн. друк арк.1