Проектування підприємств галузі з основами САПР: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для контрольної роботи, страница 3

3. ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1.  Види підприємств м'ясної промисловості.

2.  Типи проектів i стадії їх виконання.

3.  Основні складові частини проектів.

4.  Загальне поняття про асортимент продукції та методика його визначення.

5.  Технологічні схеми, методики їх складання, значення в проектуванні.

6.  Розрахунки сировини і особливості розрахунків при виготовлені м'ясних, ковбасних виробів і консервів.

7.  Методики визначення кількості робітників і службовців.

8.  Розрахунки витрат води і енергоносіїв на виготовлення продукції.

9.  Аналіз стану обладнання, методики розрахунків і підбору технологічного обладнання.

10.  Основні принципи розміщення обладнання на планах.

11.  Розрахунки площ основних виробництв і архітектурно-планувальних рішень.

12.  Основні принципи компонування виробничих ділянок, цехів, виробничих корпусів.

13.  Генеральні плани. Призначення планів і основні вимоги до їх розробок.

14.  Загальні поняття про захисні зони, санітарні нормативи і вимоги протипожежної безпеки, щодо розміщення будівель м'ясокомбінатів.

15.  Поняття про мету і завдання САПР.

16.  Структура і підсистеми САПР.

17.  Бази даних і діалогові системи проектування.

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ СКЛАДНІШИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАДАЧ

4.1. Вибір асортименту продукції

Асортимент продукції вибирають з урахуванням типу населення, економічної доцільності виробництва, наявності сировини та ін.

Для м'ясожирового виробництва можна взяти асортимент:

 яловичина - 50%,

свинина - 30-40,

баранина - 10-20%

від заданого обсягу, виробництва м'яса.

Асортимент ковбасних виробів для зони споживання вибирають за груповим асортиментом з переважанням варених ковбасних виробів.

Орієнтовно склад групового асортименту ковбас такий, %:

варені ковбаси - 20-50,

сосиски та сардельки - 10-20,

напівкопчені ковбаси -5-20,

варено-копчені ковбаси - 5—15,

 сирокопчені ковбаси - 1-8,

субпродуктові ковбаси - 2-6,

вироби з соленого м'яса - 5-25.

напівфабрикати – 5-7.

На підприємствах, розміщених у сировинній зоні, віддаленій від великих міст, збільшується виробництво копчених ковбас за рахунок субпродуктових і варених ковбасних виробів.

В асортименті консервів переважає група консервів з:

 м'яса яловичини та свинини - 30-50 %,

фаршевих консервів -10-20,

делікатесних - 20-30,

консервів з субпродуктів (паштетні) - 10-20,

пастеризованих - 10-20,

м'ясорослинних - 15-30%.

На птахопереробних підприємствах в асортименті продукції слід пе-редбачати перероблення:

курей - 30-50 %

курчат - 15-25,

качок - 20-30,

каченят - 15-30 %.

4.2. Технологічні схеми виробництва

Технологічна схема виробництва є послідовне відображення всіх технологічних операцій з визначенням технологічних параметрів. Назву кожної операції та її основні параметри розміщують у геометричних фігурах одного типу (прямокутник, квадрат, коло). Фігури послідовно з'єднують стрілками.

Наприклад:

Розморожування, обвалювання і жиловка сировини

  

Посол в кусках (2-40 С; 5-7 діб)

Подрібнення на вовчку (2-3 мм або 6 мм)

4.3. Розрахунки сировини і готової продукції

Розрахунки сировини й готової продукції виконують поетапно.

4.3.1.  Визначають кількість готової продукції, т/зм, за групами згідно з асортиментом:

Аі =А*Ві /100

де А - загальна продуктивність підприємства, т/зм; Bі - питома вага і-го виду продукту в загальній продуктивності, %.

Наприклад, продуктивність м'ясожирового цеху 30 т м'яса на зміну. Асортимент: яловичина — 50 %, свинина – 45%, баранина - 5%. Кількість яловичини Ая= 30* 50/100 = 15 т/зм, свинини Ас = 30 * 45/100= = 13,5, баранини Аб= 30 • 5/100 = 1,5 т/зм.

4.3.2.Кількість сировини, т/зм, розраховують з використанням рівняння

Ас=А*100 /n

де n - вихід конкретного готового продукту, %  А - задана продуктивність виробництва по конкретному готовому продукту, т/зм.

Для ковбасного, консервного й напівфабрикатного виробництва основна сировина в свою чергу поділяється на складові згідно з рецептурою.

Кількість сировини записують у відповідні таблиці (табл. 2 і 3 Додатка 2).

Наприклад, за нормами виходів знаходять живу масу худоби