Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання і реалізації кулінарної продукції, страница 5

Підприємства, що займаються реалізацією кулінарної продукції через роздрібну торговельну мережу, повинні мати: санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізовується, погоджений з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби.

Погодження асортиментного переліку з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби проводиться до початку роботи підприємства та в разі зміни асортименту товарів.

Напівфабрикати, готові страви та інші вироби, що виготовляються закладами для реалізації через торговельну мережу, мають відповідати технологічним інструкціям, нормативній та технічній документації, узгодженій з органами санітарно-епідеміологічної служби в установленому порядку.

Продукція, що реалізується поза закладом через торговельну мережу, повинна мати санітарно-епідеміологічний висновок органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби щодо показ­ників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання.

Реалізація кулінарної продукції на підприємствах роздрібної торгівлі дозволяється тільки протягом термінів її придатності до споживання, що визначені нормативними документами для певних видів кулінарної продукції. І тому вона виготовлюється в таких обсягах, щоб забезпечити її реалізацію в терміни, визначені нормативною документацією.

При реалізації продукції повинні бути забезпечені умови для роздільного зберігання і відпуску напівфабрикатів і готової продукції.

Кожна партія продукції, яка продається поза торговельною залою, повинна мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виробника, його адреси, нормативного документа, відповідно до якого вона виготовлена, найменування продукції, дати виготовлення, терміну придатності до споживання чи дати закінчення його, умов реалізації і зберігання, маси одиниці упаковки і ціни за одиницю розфасовки. Строки зберігання, зазначені в посвідченні про якість, є строками придатності кулінарної продукції і передбачають час перебування продукції на підприємстві-виробнику (з моменту завершення технологічного процесу), час транспортування, зберігання та реалізації.

Контрольні запитання:

1.  Які санітарно-гігієнічні вимоги висуваються до зберігання овочів?

2.  Яким нормативним документом визначені терміни й умови зберігання харчових продуктів, кулінарних виробів і напівфабрикатів, що швидко псуються?

3.  Які санітарно-гігієнічні вимоги пред’являють до зберігання молочних продуктів?

4.  Назвіть термін і температуру реалізації готових страв.

5.  Яким чином використовуються деякі страви, термін реалізації яких вийшов?

6.  Як здійснюється реалізація кулінарної продукції через роздрібну торговельну мережу?

Література

1.  Мудрецова-Висс, К.А. Микробиология, санитария и гигиена [Текст]/ К.А.Мудрецова-Висс, А.А.Кудряшова, В.П.Дедюхина - М., Деловая литература, 2001 – 378 с.

2.  Лерина, И.В. Гигиена и санитария общественного питания [Текст]/ И.В. Лерина , А.И. Педенко, Б.И. Белицкий. – М.: Экономика, 1991 – 271 с.

3.  Ципріян, В.І. Гігієна харчування з основами нутріціології [Текст]: Навчальний посібник/В.І. Ципріян – К.: Здоров’я, 1999. – 568 с.

4.  Павлоцька, Л.Ф. Основи фізіології, гігієни та проблеми безпеки харчування [Текст]/ Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич - Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 441 с.

5.  Корзун, В.Н. Гігієна харчування [Текст]/ В.Н. Корзун. – К.: КНТЕУ, 2003. – 236 с.