Підсумковий тест з дисципліни "Організація виробництва та обслуговування в ресторанному господарстві" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 1, страница 3

43

Який метод обслуговування є найбільш ефективним?

------------------------

(ВІРНА)  самообслуговування;

обслуговування офіціантами;

комбінований.

------------------------

44

Які види самообслуговування розрізняють?

------------------------

повне;

часткове;

(ВІРНА)  все вище наведене.

------------------------

45

За засобом розрахунку зі споживачами розрізняють самообслуговування з

------------------------

попереднім розрахунком;

послідуючим та безпосереднім розрахунком;

(ВІРНА)  все вище наведене.

------------------------

46

Розрахунок в кінці роздаточної лінії є:

------------------------

попереднім;

(ВІРНА)  послідуючим;

безпосереднім.

------------------------

47

При самообслуговуванні з попереднім розрахунком відвідувачі

------------------------

розраховуються в кінці лінії;

(ВІРНА)  придбають чеки, талони;

все вище наведене.

------------------------

48

Де частіше відбувається самообслуговування з безпосереднім розрахунком?

------------------------

в ресторанах;

(ВІРНА)  буфетах, закусочних;

в усіх вище наведених підприємствах.

------------------------

49

Який засіб обслуговування дозволяє на 20 % підвисити продуктивність праці робітників

ресторанного господарства?

------------------------

(ВІРНА)  самообслуговування;

обслуговування офіціантами;

комбінований.

------------------------

50

За засобом відпуску продукції розрізняють:

------------------------

самообслуговування з вільним вибором страв;

самообслуговування з комплексними сніданками, обідами, вечерями;

(ВІРНА)  все вище наведене.

------------------------

51

Самообслуговування за системою саморозрахунку застосовують на підприємствах:

------------------------

кафе

(ВІРНА)  з постійним контингентом тих, що харчуються;

ресторанах.

------------------------

52

Які джерела постачання харчової продукції підприємств ресторанного бізнесу?

------------------------

фермерські господарства, харчова промисловість;

бази, ринки;

(ВІРНА)  все вище наведене.

------------------------

53

Яка документація є основною при отриманні продуктів?

------------------------

виробнича програма;

меню підприємства;

(ВІРНА)  договір на постачання.

------------------------

54

Основні джерела централізованого постачання?

------------------------

підсобні та фермерські господарства;

самозакупівля;

(ВІРНА)  фонди, які розподіляються у плановому порядку.

------------------------

55

Основні джерела децентралізованого постачання?

------------------------

самозакупівля;

підсобні та фермерські господарства;

(ВІРНА)  все вище наведене.

------------------------

56

Транспортують харчові продукти в умовах

------------------------

які забезпечують їх зберігання;

які захищають від забруднень;

(ВІРНА)  все вище наведене.

------------------------

57

Спеціалізований транспорт в автогосподарствах - це

------------------------

машини з різноманітними кузовами;

моторолери, візки;

(ВІРНА)  все вище наведене.

------------------------

58

При кільцевому засобі перевозу продуктів

------------------------

машина повністю завантажується яким-небудь продуктом;

(ВІРНА)  машина завантажується яким-небудь продуктом і прямує відразу на декілька

(ВІРНА)  підприємств, одночасно збираючи вільну тару;

машина привозить продукт і збирає тару.

------------------------

59

При транзитному засобі перевезення

------------------------

продукти надходять шляхом завозу та збору вільної тари;

продукти надходять безпосередньо від постачальників;

(ВІРНА)  продукти надходять безпосередньо від постачальників, минаючи базу.

------------------------

60

Як перевозять туші охолодженого м`яса?