Вимірювання витрати й кількості речовини, страница 2

   Якщо сили F1 і  F2  рівні, поплавок  знаходиться  в  нерухомому стані. Якщо, наприклад, витрата збільшилась, то збільшується різниця тисків DР до і після поплавка, й за рахунок цього поплавок починає переміщуватися вверх. Але при переміщенні вверх, у зв’язку з  тим, що трубка  конусна, починає  збільшуватися  зазор  між  поплавком і стінкою трубки. Це, навпаки, призводить до зменшення DР й відповідно F2.Рух поплавка буде відбуватися до тих пір, поки поплавок не займе положення, при якому F2 не  стане  рівна  F1,тобто,коли  відновиться попередній перепад тисків /тому ці витратоміри так і називаються/.   Таким чином, положення поплавка буде служити мірою витрати  речовини.   Випускаються ротаметри скляні - для  місцевого  й  лабораторного контролю й металічні з дистанційною передачею.   Ротаметри мають потребу в індивідуальному градуюванні.   Випускаються градуйовані по воді - від 0,0025 до 63  м3/год,поповітрі - від 0,04 до 400 м3/год.   Dy - від 3 до 150 мм.   Класи точності - від 1 до 4.

Витратоміри перемінного рівня /щілинні витратоміри/.   Щілинні витратоміри використовуються для  вимірювання  витрати забруднених рідин.   Принцип дії оснований пропорційній залежності між рівнем й швидкістю витікання рідини через калібрований незатоплений  отвір - щілину.   Профіль щілини розраховується таким  чином, щоб  ця  залежність була лінійна, тобто            G=K*Hd ,де Hd - гідростатичний тиск стовпа рідини над нижньою кромкою щілини;K - тарований коефіцієнт /постійна/ щілини.   При  збільшенні  витрати  G  збільшується  рівень        Hd ,що вимірюється за допомогою п’єзометричної трубки.   Діапазон вимірювання - від 10 до 50 м3/год.   Основна похибка в комплекті з вторинним приладом+-3,5%.

Індукційні /електромагнітні/ витратоміри.   Індукційні витратоміри використовуються для  вимірювання  витрат  як  чистих, так  і  забруднених  електропровідних   рідин, розчинів, пульт. Принцип роботи  оснований  на  явищі  електромагнітної  індукції. При  проходженні  електропровідної  рідини  через однорідне магнітне поле виникає ЕРС, пропорційна середній швидкості  струменя, тобто величезні витрати: E=B*Dy*Vср., де: Е - ЕРС; В  -  Електромагнітна  індукція  в  зазорі  між  полюсами  магніту;  Dy       - внутрішній діаметр трубки.   Для одержання достовірних результатів вимірювання рух рідини в трубі носить ламінарний характер.   Труба, з якої виготовляється датчик, повинна  бути  немагнітною /нержавіюча сталь/ і покрита всередині ізоляційним матеріалом.   Dy - від 3 до 1000 мм; Gv - від 0,032 до 25000 м3/год.

2. Автоматичні терези, дозатори, лічильники готової продукції.   Автоматичні терези використовуються  для  обліку  сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції.   Розрізняються автоматичні терези  періодичної  й  безперервної дії. Принцип роботи терезів періодичної дії оснований на  зважуванні заданих порцій речовини, яка поступає у спеціальний прийомний ковш з автоматичним його розвантаженням  при  досягненні  заданої  маси. Дозатор містить лічильник кількості порцій, що визначають  зважену порцію.   Межі зважування терезів - від 40 до 80 кг. Клас точності 0,1.   Принцип роботи автоматичних терезів безперервної  дії  основанийна  безперевному  зважуванні  матеріалу, який  рухається  на  конвеєрній стрічці /на певній її ділянці/.   У процесі роботи товщина шару матеріалу, що рухається на стрічці конвеєра, регулюється.   При управлінні /керуванні/  об’єктами  харчової  промисловості для стабілізації матеріальних струменів використовують різні  дозувальні прилади, які вимірюють й видають задану кількість речовини. У залежності від роду дозуючих  речовин  розрізняють  дозатори рідин, сипучих матеріалів та газів.   Для обліку штучної продукції  або  продукції, яка  міститься  в стандартній тарі або упаковці, розроблені і використовуються різні системи обліку.  Найбільшу цікавість складають системи, в  основі яких лежать безконтактні методи  контролю, такі  як  електроіндуктивні, фотоелекричні та радіоактивні.   Електроіндуктивні лічильники використовуються для обліку  продукції, упакованої в металічну тару або скляну з металічною  кришкою. Принцип їх дії оснований на зміні індуктивності або зриву регенерації контуру коливання, в зону дії котрого потрапляє метал.   Фотоелектролічильники призначені для  автоматичного  рахування непрозорої штучної продукції. Принцип їх роботи оснований на уловлюванні переривання струменя світла, який  йде  від  випромінювача або відбивається від виробу, що рухається по транспортеру.   У  деяких  випадках  можуть  використовуватись    радіоактивні лічильники, принцип дії яких оснований на поглинанні радіоактивного випромінювання предметом, що підлягає рахуванню.