Вивчення принципу роботи, устрою та методики повірки дифманометричного рівнеміра

Страницы работы

Содержание работы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  № 9 – 4 год.

ТЕМА: Автоматичний дифманометричний рівнемір.

1.МЕТА: Вивчити принцип роботи, устрій та методику повірки дифманометричного рівнеміра.

Обладнання: бак, водомірне скло, зрівнювальний бак, дифманометр ДП – 1, вторинний прилад КВД – 2.

2. Порядок виконання.

1.  Ознайомитись з устроєм установки.

2.  Ознайомитись з технічними характеристиками приладів.

3.  Вивчити методику проведення дослідів та провести повірку дифманометра.

4.  Розрахувати всі похибки та записати їх у таблицю звіта.

5.  Оформити звіт по роботі.

Звіт по роботі.

1.  Записати марку приладів та їх характеристики.

2.  Зарисувати схему підключення приладів.

3.  Записати методику проведення дослідів та записати данні повірки в таблицю.

4.  Виконати всі необхідні розрахунки.

5.  Зробити висновки по результатам вимірів та розрахунків.

В теплоенергетиці широко вико­ристовується гідростатичний дифманометричний рівнемір (рис. 1) для вимірювання рівня в барабанах парових котлів. За принципом сполучених посудин середній рівень води барабана котла передається у вимірювальну трубку 1 зрівноваженої посудини 3. У другій, товщій трубці 2 за рахунок конденсації пари рівень підтримується сталим, від нього відраховується рівень у вимі­рювальній трубці 1. Різниця рівнів   по  імпульсних трубках 4 і 5 передається  на дифманометр 6, де вона перетворюється в електричний чи пневматичний сигнал і подається на  вторинний прилад 7. Таким чином, до вимірювального комплекту входять: зрівноважувальна посудина, імпульсні трубки, дифманометр та вторинний прилад.

Рис. 1. Дифманометричний рівнемір

Контрольні запитання.

1.  Принцип роботи гідростатичного рівнеміра.

2.  Принцип роботи дифманометра.

3.  Основні елементи дифманометра.

4.  Призначення зрівнювального бака.

5.  Який принцип закладений у роботу вторинного приладу КВД – 2?

6.  Яким чином проводилась повірка?

7.  Навіщо потрібне водомірне скло?

8.  Область застосування дифманометрів.

3. Рекомендована література.

1.  Автоматизация технологических процессов и производств пищевой промышленности.: Учебник /А. П. Ладанюк., Трегуб, В. Г. г Ельперин И. В. „ Цюцюра В. Д. -К.: Аграрное образование» 200.1.224с.

2.  Полоцкий Л. М. , Лапшеников Г. И. Автоматизация химических производств. М. ".Химия. І982. 296с.

3.  Методичні вказівки до виконання роботи.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
36 Kb
Скачали:
0