Вивчення устрою та принципу роботи індукційних витратомірів та водомірів

Страницы работы

Содержание работы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 – 4 год.

ТЕМА: Вивчення устрою та принципу роботи індукційних витратомірів та водомірів.

1. МЕТА: Ознайомитись з устроєм та принципом роботи витратомірів та водомірів, які використовуються в м`ясній та молочній галузях. 

Обладнання: Індукційний витратомір ИР – 1, водомір СХВК – 1,6.

2. Порядок виконання.

   1.   Ознайомитись з устроєм та принципом роботи витратоміра ИР – 1 та водоміра СХВК – 1,6.

   2.   Вивчити теоретичні основи роботи витратоміра ИР – 1 та водоміра СХВК – 1,6.

   3.   Згідно методики провести повірку водоміра СХВК – 1,6.

   4.   Отримати результати повірки та написати звіт.

Звіт по роботі.

1.  Записати технічні характеристики водоміра.

2.  Зарисувати схему підключення приладів.

3.  Записати методику проведення роботи.

4.  Оформити результати роботи у вигляді таблиці.

5.  Зробити висновок про природність водоміра.

Швидкісний лічильник з вертикальною крильчаткою (рис.1) складається з литого корпусу 1 всередині якого є фільтр 2 для очищення рідини, що проходить через прилад, і струменевипрямляча 3 для напрямку потоку рідини на лопасті 4 крильчатки. Під впливом потоку рідини, що діє на крильчатку, остання обертається, і через передавальний механізм 5 передає обертання  на  рахунковий  механізм  6.

Рахунковий механізм враховує частоту обертання крильчатки і дає покази на шкалі приладу в літрах або кубічних метрах.

До переваг лічильників з вертикальною крильчаткою відносяться простота конструкції, невелика втрата тиску, мала чутливість до забруднення.

Недоліки цих приладів - однобічне зношування опори внаслідок  однобічної  дії   вимірюваного  середовища,   значна зміна показів через порушення потоку при вході, неможливість виміру малих витрат (приблизно до 10% від номінальної витрати), необхідність установки на горизонтальних ділянках трубопроводу.

Лічильники з вертикальною вертушкою застосовуються для виміру кількості води,  що подається в  цех і ванни.

Швидкісний лічильник із гвинтовою лопастю (рис. 2) відрізняється від лічильника з вертикальною крильчаткою наявністю спіральних гвинтових лопастей 1 і черв'ячної передачі 6. При проходженні потоку рідини через фільтр приладу 2 вона очищається  за допомогою струменевипрямляча  потрапляє   на   гвинтові   лопасті приладу. Останні під впливом потоку рідини обертаються, і через черв'ячну передачу 6 передавальний механізм 4 передає обертання на рахунковий механізм 5.

Рахунковий механізм ураховує частоту обертання гвинтових

лопастей і дає покази на шкалі приладу в літрах або

Рис.1.  Лічильник  з вертикальною 

            крильчатою вертушкою: 1 – литий корпус; 2 - фільтр; 3 - стременевипрямляч; 4 - лопасті; 5 – передавальний механізм; 6 – рахунковий механізм.

кубічних метрах. Швидкісні лічильники цієї конструкції застосовуються для виміру кількості рідини при витратах від 22 до 850 м3/год. Лічильники із гвинтовою лопастю можуть установлюватися на горизонтальних, похилих і вертикальних ділянках трубопроводів (в останніх двох випадках напрямок потоку рідини повинен бути знизу вгору).

Рис. 2. Лічильник з горизонтальною вертушкою: 1 – гвинтові лопасті; 2 – фільтр; 3 – струменевипрямляч; 4  - передавальний механізм; 5 – рахунковий механізм; 6 – черв’ячна передача.

Контрольні запитання.

1.  Що таке витрати речовини.                                               

2.  Одиниці вимірювання витрат.  

3.  Що таке витратомір?

4.  Що таке лічильник, конструкції?

5.  Які бувають витратоміри по принципу роботи?

6.  Які бувають лічильники по конструкції?

7.  Що таке витратомір змінного перепаду тиску?

8.  Які лічильники більш надійні, чому?

9.  Що таке об`ємні лічильники?

10.  Де використовуються витратоміри перемінного рівня?

  1. Рекомендована література.

1.  Полоцкий Л. М. , Лапшинников Г. И. Автоматизация химических производств. М. ".Химия. І982. 296с.

2.  Автоматизация технологических процессов и производств пищевой промышленности.: Учебник /А. П. Ладанюк., Трегуб, В. Г. г Ельперин И. В. „ Цюцюра В. Д. -К.: Аграрное образование» 200.1.224с.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
52 Kb
Скачали:
0