Процеси і способи охолодження. Холодильні машини. Торгове холодильне обладнання, страница 3

Компресор служить для відкачування парів холодоагента при низькому тискові випаровування і температурі кипіння (P₀,t₀), стискання їх до тиску і температури конденсації(Pк,tк) і нагнітання в конденсатор. Компресори приводяться в дію електродвигунами, тобто на роботу витрачають механічну енергію.

Конденсатор - це теплообмінний апарат, який служить для охолодження і конденсації стиснутих в  компресорі парів холодильного агента. В конденсаторі пари холодоагента охолоджуються водою або повітрям і конденсуються, тобто переходять в рідкий стан.

Регулюючий_вентиль - служить для регулювання подачі холодильного агента із конденсатора у випарник і для дроселювання рідкого холодильного агента із зниженням тиску конденсації(Pк) до тиску випарювання(P₀) з відповідним зниженням температури конденсації(tк) до температури випарювання (t₀).

Принцип дії холодильної машини. У випарнику при температурі t₀ і тиску P₀ рідкий холодоагент кипить, за рахунок відбору тепла від охолоджуючого середовища. Холодильні пари, що утворились в результаті кипіння, відсмоктуються компресором, стискаються в ньому до тиску конденсації Рк і нагнітаються в конденсатор. Тут пари охолоджуються до температури конденсації і конденсуються , віддаючи теплоту конденсації воді або повітрю. Із конденсатора рідкий холодильний агент надходить в регулюючий вентиль, в якому тиск знижується з Рк до Р₀, а температура з tк  до  t₀,а потім-у випарник, після чого цикл починається з початку.

3. Торгове_холодильне_обладнання призначене для короткочасного зберігання, демонстрації і продажу харчових продуктів.

Підприємства громадського харчівання комплектуються холодильним обладнанням: збірними холодильними камерами, холодильними шафами, охолоджуючими вітринами, прилавками. В залежності від температури повітря в охолоджуючому об”ємі торгово-холодильне обладнання ділиться на низько-температурне(від -16до - 18°С) для зберігання заморожених продуктів і мороженого; середньо-температурне(від 0 до 5°С)для зберігання охолоджених продуктів; високотемпературне (від 10 до 12°С)-для продажі напоїв.

По констрктивному виконанні обладнання поділяється на закрите ,в якому доступ у внутрішній обєм здійснюється через двері або розсувні створки, і відкриті в яких доступ до внутрішнього обєму здійснюється через відкритий прийом.По розміщенню холодильного агенто-обладнання  поділяється на обладнання із встроєним і виносним холодильним агентом.

Для зменшення втрат холоду в навколишнє середовище, холодильне обладнання має теплову ізоляцію.В якості теплоізоляційного матеріалу використовують альфоль,шевенін, мінеральна пробка, піностікло, пінопласти, азбовермикуліт. Холодильні камери випускаються низькотемпературні(КНХ-2-6 і КХН-2-6М) і середньотемпературні (КХС-2-6,КХС-2-6Ю,КХС-2-12,КХС-2-6 Б). Холодильні шафи призначені для зберігання напівфабрикатів і готових блюд у виробничих цехах, а також для зберігання запасу продуктів у робочих місць барменів, офіціантів.Відносяться до середньотемпературного обладнання(ШХ-0,56, ШХ-0,4М, ШХ-0,8М).

Холодильні прилавки і вітрини використовуються для зберігання і демонстрації в процесі продажу охолоджених продуктів, холодних блюд, закусок, кондитерських виробів. Прилавки і вітрини встановлюються у торгових залах, столових,кафе, а також у буфетах і мазинах кулінарії. Промисловість випускає велику кількість прилавків і вітрин, але частіше всього використовуються комбіновані прилавки-вітрини.

ПВХС-1-0,5(Пінгвін-В)-це прилавок-вітрина середньотемпературний ПХН-1-04М-низькотемпературний прилавок.

ПВ-Ш(шкільний) призначений для зберігання і відпуску гарячих блюд і холодильних зкусок в домових кухнях і шкільних буфетах. До її складу входить теплове відділення з мармітницями, холодильне відділення і машинне.

Література

1.Беляев М.И. Оборудование предприятий общественного питания.Т.3. Тепловое оборудование.М.-Экономика 1990.-559с.

2.Теплове обладнання підприємств харчування.Підручник.Полтава.РВВ ПУСКУ,2004-583с.

3.Одарченко М.С. Охорона праці на підприємствах харчування.Харків,Основа,1998-427с.

4.Титова А.П.,Шляхтина А.М. Торгово-технологыческое оборудование.М.Экономика, 1983.-286с.

5.Шеляков О.П. Технологыческие расчеты механыческого и теплового оборудования.Учебное пособие по курсу «Технологическое оборудование и холодильная техника».Полтава,:Укоопсоюз,1995.-111с.

6.Шелякова О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка.К. Вища школа.1996.