Обладнання для виробництва масла та спредів, страница 2

Форма приймача для високожирних вершків - циліндрична з внутрішнім конусом і широким патрубком з нахилом, по якому високожирні вершки відводяться із приймача. Приймач пахти має патрубок для її відведення.

Мал. Сепаратор високожирних вершків ОСД-500: 1 - пробка; 2 - вказівник рівня мастила; 3 - гальмо; 4 - поплавок; 5 - приймальна камера; 6 - приймач пахти; 7 - приймач високожирних вершків; 8 - прокладка; 9 - сепаруючий механізм; 10 - опора; 11 - станина.

Барабан сепаратора складається з основи барабана, тарілкотримача, який фіксується за допомогою штифта. На зовнішній циліндричній частині тарілкотримача знаходяться ребра. На них вста­новлюється нижня тарілка з накладками з двох боків і комплект тарілок з накладками з верхнього боку. Тарілкотримач, нижня тарілка, пакет тарілок і верхня розділювальна тарілка мають отвори, розміщені ближче до осі сепаратора. Поверх розділювальної тарілки надіта кришка, з внутрішнього боку якої розміщені ребра, які опираються на розділювальну тарілку. Ребра утворюють між розділювальною тарілкою і кожухом простір, яким піднімається маслянка. У верхній частині кришки розміщені два регулювальні гвинти з отворами для виходу маслянки. Гвинти на виході маслянки служать для регулювання жирності високожирних вершків шляхом зміни їх відстані від осі барабану. Чим менша відстань між гвинтом і віссю барабану, тим більш високожирні вершки можна одержати.

Сепаратор Г9-ОСК напівгерметичного типу. Встановлюють в лініях виробництва масла продуктивністю 1000 кг/год. Продуктивність сепаратора - 800 кг/год.

Необхідно зазначити, що продуктивність сепараторів залежить від виду масла, яке вони виробляють. Якщо збільшується жирність вершків, продуктивність сепаратора знижується.

По конструктивному виконанню відносяться до сепараторів відкритого типу. Сепаратор складається зі станини, приводного механізму, тахометра, приймального пристрою.

Ванна нормалізаційна ВН-600 служить для збору високожирних вершків, що виходять із сепаратора і нормалізація їх по вмісту вологи. У ваннах так само можна підохолоджувати, підігрівати високожирні вершки або підтримувати їхню температуру на заданому рівні.

По масовій частці вологи високожирні вершки нормалізують у ваннахдля нормалізації, що представляють собою двостінну циліндричну вертикальну посудину з похилим дном і механічною лопатевою мішалкою.

При необхідності підігріву продукту герметичну ємність міжвнутрішньою ванною і сорочкою заповнюють теплоносієм. Як теплоносій використають гарячу воду або пару, що вводять у попередньо заповнену водою ємність.

Кришка ванни виконана у вигляді усіченого конуса; складається іздвох частин: рухливий (відкидний) і нерухомої, з'єднаними шарнірними петлями. На нерухомій частині кришки є прийомний люк для подачі продукту у ванну.

Рамна лопатева мішалка розташована перпендикулярно похилому дну ванни. Привод вала мішалки розташований у нижньої ванни на похилому днищі. Нахил лопат рамної мішалки й похиле розташування її осі обертання забезпечують інтенсивне перемішування продукту й рівномірний розподіл вологи по всій ванні при нормалізації.

Високожирні вершки подають у прийомний люк у кришці й по внутрішній стінці вони стікають на дно, поступово заповнюючи ванну. Після перемішування відбирають пробу вершків і визначають у них масову частку вологи, потім вершки нормалізують.

Мал. Ванна для нормалізації високожирних вершків:

1 - мішалка; 2 - кришка; 3 - сорочка; 4- привод мішалки

Насос-дозатор НРДМ призначений для подачі високожирних вершків у маслоутворювач, а так само бактеріальної закваски при виробництві вершкової масла на потокових лініях.

2. Рекомендована література.

1. В. А. Панфілов. Машини і апарати харчових виробництв. Книга 2. М: "Вища школа" 2001.

2. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию молочной промышленности. Издательство «Пищевая промышленность», Москва 1972.

3. Яресько Г.В. Технологічне обладнання молочних виробництв Київ, ІНКОС, 2007, с.337.