Питання для самоконтролю по вивченню теми: "Загальний алгоритм технологічного проектування підприємств. Основні принципи технологічного проектування та їх виконання"

Страницы работы

Содержание работы

3: Загальний алгоритм технологічного проектування підприємств. Основні принципи технологічного проектування та їх виконання.

Питання для самоконтролю

1.  Опишіть загальний алгоритм технологічного проектування підприємств.

2.  Для якої мети потрібне технологічне проектування?

3.  Хто займається технологічним проектуванням на проектних підприємствах?

4.  Визначення виробничої програми виробництва вцілому.

5.  Визначення виробничої програми окремих цехів.

6.  Для чого розраховується виробнича програма підприємства?

7.  Які основні принципи технологічного проектування?

8.  Яким чином розставляється обладнання на ПРГ?

9.  Для чого складається графік погодинного навантаження залів?

10.  Які відмінні риси має технологічний процес кулінарного виробництва?

11.   Які технічні напрямки визначені єдиною технічною політикою у проектуванні та будівництві будівель і комплексів підприємств загальнодоступної мережі громадського харчування?

Література

1. НикуленковаТ. Т., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания. - М.: КолосС, 2007. – 247с:

2. Дипломное проектирование. Учеб пособие / Беляев М.И. и др. – Харьков.: ХИОП, 1992. - 600 с.

3. Быков В.В., Розенберг М.Б. Предприятия пищевой промышленности–М.: Стройиздат, 1982.–135 с.

4. Дипломное проектирование предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха / под ред. Шильмана Л.З.; - Саратов. ГАУ им Вавилова, 2001. – 368с.

5. Оборудование предприятий общественного питания / под ред. Г.В. Дейниченко. Справочник ч.1 – Харьков. – 2002. ДП ред. Мир техники и технологии.

Похожие материалы

Информация о работе