Основні напрямки удосконалення обслуговування споживачів у сучасних умовах, страница 4

Власна гігієна. Робітники, які мають безпосередній контакт з харчовими продуктами, готовими стравами та десертами, повинні суворо додержуватись вимог власної гігієни, звертати увагу на гігієну тіла та чистоту робочого одягу, своєчасно лікувати шкіряні захворювання, хвороби горла та інших органів.

Офіціанти повинні приходити на роботу у чистому та охайному одязі. У чоловіків повинна бути коротка зачіска, вони повинні бути добре вибриті. Жінки-офіціанти повинні бути красиво та охайно зачесані.

Особливу увагу слід приділяти чистоті рук. Перед початком роботи їх слід вимити з милом та ополоснути 0,02 %- ним розчином хлоромину  чи 0,1 %- ним розчином хлорного вапняку. Під час роботи руки слід мити після переносу використаних тарілок, збору залишків їжі, відвідування туалету та в інших подібних випадках. Нігті повинні бути коротко підстрижені та доглянуті.

Велике значення має гігієна порожнини роту. Кожного разу після їжі та перед початком роботи слід чистити зуби.

Офіціантам не слід до та під час їжі їсти страви, приправлені продуктами з сильним запахом (часник, цибуля…). Не слід вживати також алкогольних напоїв.

Поряд з гігієною тіла слід звертати серйозну увагу на чистоту білизни, яку слід міняти не менше двох разів за тиждень.

Одяг повинен бути чистим, добре випрасуваним, без плям.

Всі працівники у системі ресторанного господарства в обов’язковому порядку  проходять медичний огляд. Робітники підприємств ресторанного господарства, які готують та подають страви, повинні проходити обов’язкові медичні огляди:

·  періодичний огляд. Проводиться регулярно кожний квартал;

·  рентгеноскопічний контроль, який проводиться раз на рік;

·  аналіз на наявність бацил проводиться кілька разів на рік;

·  профілактика кишкових та інших інфекційних захворювань. Щеплення роблять всім робітникам підприємств ресторанного господарства.

Робітник, який не пройшов курс санітарного мінімуму через місяць після вступу до роботи, може бути звільнений з роботи контролюючими санітарними органами.

Контрольні питання

 1. Фактори, які впливають на поліпшення якості обслуговування споживачів у сучасних умовах.
 2. Що називають рекламою в ресторанному господарстві, її види та вплив на формування попиту споживачів?
 3. Від яких факторів залежать види, методи і форми обслуговування на підприємствах ресторанного господарства?
 4. Які види обслуговування є основними на підприємствах ресторанного господарства?
 5. Які методи обслуговування застосовуються на підприємствах ресторанного господарства?
 6. Загальна характеристика методу самообслуговування?
 7. Загальна характеристика методу обслуговування офіціантами?
 8. Загальна характеристика комбінованого методу обслуговування?
 9. Як розрізняють методи самообслуговування за способом розрахунку зі споживачами?
 10. На який підприємствах використовують самообслуговування за системою саморозрахунку?
 11. Як розрізняють самообслуговування за способом відпуску продукції?
 12. В організації роботи яких підприємств ресторанного господарства використовують комбінований метод обслуговування?
 13. Якими є вимоги до обслуговуючого персоналу в сучасних умовах?

Література

 1. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 352 с.
 2. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.: Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2004. – 12 с.