Теплова обробка молока. Обладнання для нагрівання та охолодження

Страницы работы

Содержание работы

Тема 5. Теплова обробка молока. Обладнання для нагрівання та охолодження.

План.

1. Пластинчата охолоджувальна установка А1-ООЛ-1,25. Характеристика та правила експлуатації.

1. Огляд теми . При вивчені теми студент повинен зосередити увагу на наступних питаннях теоретичного характеру, які висвітлені у базових підручниках (1,2,3), та додаткових джерелах (4,5). При вивченні теоретичних питань (1-10) студент повинен засвоїти устрій, принцип дії, порядок підготовки до роботи, правила експлуатації обладнання для теплової обробки молока.

Питання по темі:

 1. Призначення, основні вузли, порядок підготовки пластинчатої охолоджувальної установки А1-ООЛ-1,25.
 2. характеристика і правила експлуатації обладнання для підігрівання молока продуктивністю 5000 л/год.
 3. Пастеризаційні ванни. Призначення, будова, правила експлуатації.
 4. Комбіновані теплообмінні установки, будова, правила експлуатації.
 5. Дезодораційні установки для молока і вершків, правила експлуатації.
 6. Обладнання для стерилізації, будова, правила експлуатації.
 7. Заквасочники, призначення, будова, правила експлуатації, техніка безпеки, особливості конструкції.
 8. Вершковизрівальні ванни ВСГМ, конструкція, принцип роботи, технічна характеристика.
 9. Призначення перепускного клапану установки.
 10. Правила техніки безпеки при експлуатації трубчатого ємкісного пластинчатого обладнання для теплової обробки молока.

2. Типові задачі по темі:

Студент повинен за рекомендованими прикладами по джерелам (4,5) засвоїти методику розрахунків слідуючих задач і прикладів:

Задача 1. Зробити креслення на аркуші А4 схеми одержання гарячої води використавши технологічну схему пластинчатої пастерезаційно-охолоджувальної установки для кисломолочних продуктів (джерело 1, стор 165).

Задача 2. Знайти відмінні особливості установок ОП1-У2, А1-ОЛО/2, А1-ОКЛ-2 вивчивши технічні характеристики пастерезаційно-охолоджувальних установок для вершків (джерело 1, стор 164)

Задача 3. Розрахувати коефіцієнт регенерації пастеризаційно-охолоджувальної установки для виготовлення питного молока, якщо:

-  початкова температура холодного молока, С – 8;

-  температура пастеризації молока, С – 76;

-  температура регенерації молока в установці, С – 40.

Приклад для вирішення:

В регенераційних секціях пастерезаційно-охолоджувальних установок відношення поверненого молока до всього підведеного називається коефіцієнтом регенерації і визначається по формулі:

,

де tx початкова температура холодного молока, С;

tn  – температура пастеризації, С;

tp – температура регенерації, С;

3.Рекомендована література

 1. С. А. Бредихин. «Технологія і техніка переробки молока», Москва «Колос», 2001р., 400с.
 2. Ю. М. Золотин « Оборудование предприятий молочной промышленности» - М.: Агропромиздат,1985 – 270с.
 3. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.
 4. Н. Н. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 572с.
 5. В. А. Панфилов «Машины и аппараты пищевых производств». Книга 1,2, М.: Высшая школа – 1984г.
 6. «Технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів». Навчальний посібник, за ред. професора  В. В. Власенко, Вінниця, 2000 – 308с.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
30 Kb
Скачали:
0