Автоматизація виробничих процесів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, страница 6

9.Брусиловский Л.П.,Вайнберг  А.Я., Черняков  Ф.С.Автоматизированные системы управления технологическими  процессами  предприятий молочной промышленности.-М.,1986.-232с.

10.Брусиловский Л.П., Вайнберг А.Я. Автоматизация  технологических процессов производства молочных консервов.-М.,1985.-280с.

11.Брусиловский Л.П., Вайнберг А.Я. Автоматизация  технологических процессов в молочной промышленности.-М.,1978.-344с.

12.Брусиловский  Л.П., Банникова  Л.А., Вайнберг  А.Я. Управление процессами культивирования микроорганизмов  заквасок  и  молочных продуктов.-М.,1982.-127с.

13.Вайнберг А.Я. Приборы технологического контроля  в  молочной промышленности.-М.,1971.-344с.

14.Воробьева А.И. Основы автоматизации технологических  процессов  в   мясной    и молочной  промышленности: Учебник  для техникумов.-М.,1983.-328с.

15.Граф В.А., Рогов Н.А., Стегаличев Ю.Г., Фрезоргер А.Л. Автоматизированные системы  управления  технологическими  процессами  в мясной и молочной промышленности. -М.,1985.-280с.

16.Золотин Ю.П. Стерилизованое молоко.М.,1979.-158с.

17.Клюев А.С., Глазов Б.В., Мингин М.Б., Клюев  Ф.А. Техника  чтения  схем  автоматического  управления и технологического контроля.-М.,1983.-376с.

18.Клюев А.С. Автоматическое регулирование-М.,1986.-351с.

19.Митин В.В., Усков В.И., Смирнов Н.Н. Автоматика и  автоматизация    производственных  процессов мясной  и  молочной промышленности.-М.,1987.-210с.

20.Основы  автоматизации  технологических  процессов   пищевых производств /Под ред.В.А.Соколова.-М.,1983.-400с.

21.Промышленные  приборы  и  средства  автоматизации: Справ. Под ред. В.В.Черенкова.-Л.,1987.-847с.

22.Протопопов   И.И. Автоматизация процессов  производства сыра.-М.,1982.-136с.

23.Скобло Д.И., Глыбин И.П. Автоматический контроль и  регулирование процессов пищевых производств.-К.,1974.-488с.

24.Трегуб В.Г., Ладанюк А.П. Проектирование, монтаж и  эксплуатация систем автоматизации пищевых производств.-М.,1981.-341с.

25.Чекулаева  Л.В., Чекулаев  Н.М. Сгущеные молочные консервы.-М.,1982.-264с.

26.Чижов  А.А., Федоровский  Л.М., Чернецкий  В.Д. Автоматическое регулирование  и  регуляторы  в  пищевой  промышленности.-М.,1984.-240с.

ЗМІСТ

Передмова...............................................................................................4

1. Послідовність виконання контрольної роботи. .............................4

2.Опис об’єкту автоматизації. .............................................................5

3.Структурна схема системи автоматизації. ......................................6

4.Вибір засобів автоматизації. .............................................................9

5. Схема автоматизації. .........................................................................9

6. Принципова схема і опис автоматичної системи контролю. ........11

7. Приклад виконання контрольної роботи. .......................................13

7.1.  Вихідні  дані  за  завданням. ........................................................13

7.2.  Опис об’єкта автоматизації. .........................................................14

7.3. Структурна схема  системи  автоматизації. .................................14

7.4. Вибір засобів автоматизації. ..........................................................15

7.5. Опис схеми автоматизації. .............................................................16

7.6. Структурна  схема  і  опис  регулятора. ........................................17

Список літератури..................................................................................19

Максимов Федір Євгенійович

Головач Ігор Вікторович

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Методичні вказівки

 до виконання

розрахунково-графічного завдання

для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної  та заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2011 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №