Автоматизація виробничих процесів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, страница 3

5. Схема автоматизації.

 Схема автоматизації  відображає  структуру, склад  і  характер систем контролю, регулювання і управління, показує  місце  розташування елементів цих систем.

Вихідним для розробки схеми автоматизації  об’єкта  автоматизації з відповідними комунікаціями  і  загальна  структурна  схема, на якій показані канали контролю, регулювання і управління.

На схемі автоматизації треба виконати контур АСК, який  включає датчик і вторинний прилад. Потім викреслюють контур АСР, який складається з  датчика, автоматичного  регулятора  і  виконуючого  механізму, а також контур системи  управління (місцевого, дистанційного або програмного).

Для  управління  електродвигунами  технологічного   обладнання необхідно на цій схемі показати умовними  позначеннями  магнітний пускач, станцію управління за місцем і на щиті, сигнальну  лампочку або світлове табло.

Схему  автоматизації  виконують  у  відповідності до ГОСТ 21.404-85. При цьому в верхній частині  аркуша  умовно  зображують технологічну схему  об’єкта  з  урахуванням  його  конструктивних особливостей. Назву апаратів (агрегатів) зазначають  або  безпосередньо на схемі або дають у  вигляді  таблиці (переліку). На схемі показують всі основні трубопроводи за ГОСТ 3464-68 (рис. 3).

Безпосередньо на технологічній схемі зображують  датчики, регулюючі і керуючі (переключаючі) органи; інші елементи системи  показують в ніжній частині аркуша у виді розміщенних  один  за  одним прямокутників “Місцеві прилади”, “Щит управління” або “Управляючий обчислювальний комплекс”.

У прямокутниках показують вторинні прилади, перетворювачі, регулятори, керуючі пристрої (задатчики, перемикачі, ключі, кнопки, пускачі, елементи сигналізації і блокування, програмне обладнання).

Електричні дзвінки (сирени), сигнальні лампи (табло) і електродвигуни дають за ГОСТ 2702-75.

Засоби автоматики з’єднують безперервними лініями товщиною 0,3мм, причому пересічення ними засобів автоматики недопустиме. На з’єднувальних лініях над верхнім прямокутником вказують номінальні  значення  параметрів. Дозволяється розривати лінії зв’язку, залишаючи над верхнім прямокутником 40 мм; адреси  обривів вказують арабськими цифрами. Кожному елементу автоматики присвоюється позиція, яка складається з двох цифр (номер контуру і  номер елемента), розділених знаком ‘тире’. Нумерація елементів - за ходом сигналу. Номери позицій проставляють в нижній  частині зображення елемента або поряд з ним (виконавчий механізм  і  регулюючий орган).

Докладно описують схему автоматизації з посиланням на  позиції елементів. При цьому перелічують всі елементи, які входять в  кожну підсистему, описують їх функції  і  взаємодію; можна  вказати  конкретні типи засобів автоматики.

6. Принципова схема і опис автоматичної системи контролю.

Принципова схема автоматизації розкриває принцип дії і  роботу пристроїв і систем контролю. Умовними графічними та  буквеними позначеннями на схемі  відтворюють  функціональне  призначення засобів контролю.

На принциповій схемі АСК зображують датчик, дистанційну передачу  і  вимірювальну  частину  вторинного  приладу, виконану відповідності до ГОСТ 2.702.-75 і інших керуючих матеріалів.

Опис АСК повинен відображати будову і принцип роботи системи.

У контрольній роботі необхідно накреслити структурну схему АСР з  урахуванням  принципу  регулювання  і  конкретної технічної реалізації.


Рис. 3

При цьому треба враховувати, що автоматичні  регулятори  можуть бути приладового або апаратного типу.

У техніці автоматичного регулювання широко застосовують  електричні і пневматичні  системи, які  складаються  з комплексу блоків. Кожний блок має складну принципову схему. В контрольній роботі  не  треба  викреслювати  складні принципові  схеми, але їх необхідно знати. Для підготовки відповіді на це  питання  спочатку треба вивчити  схему  автоматичного  регулювання, потім – принципову електричну або пневматичну схему регулятора, системи  або  автоматичного приладу з регулюючим устаткуванням, визначити в  них елементи, які грають роль, наприклад, задатчика, елемента порівняння, керуючого елемента тощо ,накреслити  структурну схему регулятора, в прямокутниках якої вказати елементи  принципової схеми, виконувані функції елемента порівняння і т.п. (рис. 4).