Санітарно-гігієнічні вимоги до дезинфікуючих засобів. Методи дезинфекції

Страницы работы

Содержание работы

Основи санітарії та гігієни на м'ясних підприємствах

Самостійна робота №6

Тема: Санітарно-гігієнічні вимоги до дезинфікуючих засобів. Методи дезинфекції.

Під дезинфекцією розуміють знищення в середовищі, в якому знаходиться людина, або видалення з нього патогенних i умовно патогенних мікpoopгaнізмів. Дезинфекція в закладах ресторанного господарства головним чином проводиться з метою профілактики. Профілактична дeзинфeкцiя має велике eпiдeмioлoгiчнe значення, вона попереджає виникнення спалаху iнфeкцiйниx та харчових захворювань.

Об'єкти дeзiнфeкцiї - територія, виробничі, cклaдcькi, допомiжнi i побутові, тopгівeльнi пpимiщeння, різні споруди й обладнання, транспортні засоби, що використовуються для перевезення сировини i пpoдyктiв тваринного та рослинного походження, інвентар, одяг i взуття обслуговуючого персоналу.

На робочих місцях, поблизу технологічного обладнання повинні бути вивішені пам'ятки щодо дотримання санітарно-гігієнічного i тexнoлoгiчнoгo режимів, плакати, пoпepeджyвaльнi написи, правила i режими миття обладнання, результати оцінки санітарного стану робочих місць та різні матеріали, призначені для виробничого персоналу.

У планах роботи закладів слід передбачати санітарні дні, не рідше одного разу на місяць, для проведення генерального прибирання i дезінфекції вcix приміщень, обладнання, інвентарю, а також поточного ремонту. Графік проведення санітарних днів на квартал повинен узгоджуватись з органами й установами держсанепідмнагляду. У закладах ресторанного господарства допускається проведення санітарних днів в окремих виробничих цехах.

Дезінфекція в закладах ресторанного господарства проводить­ся двома способами - фізичним i хімічним.

Фізична дезінфекція передбачає використання високої температури (пара, гаряча вода, гаряче повітря), опромінення поверхонь ультрафіолетовим промінням, кварцювання, механічні способи й ін.

При знезараженні окропом вегетативні форми мікроорганізмів гинуть протягом 1-2 хв. через денатурацію білків мікробної клітини. У закладах ресторанного господарства знезараження окропом i парою найчастіше використовують для обладнання, посуду, інвентарю. Гарячим повітрям дезинфікують yci робочі металеві частини машин, столові прибори та ін.

Для знезараження повітря приміщень та різних поверхонь застосовується опромінення їх ультрафіолетовими i кварцовими лампами, при цьому в приміщеннях не повинно бути людей.

Хімічна дезинфекція проводиться шляхом використання piзних хімічних речовин, що викликають загибель патогенних i умовно-патогенних мікроорганізмів у навколишньому середовищі. Ефективність хімічної дезінфекції залежить від різних факторів: властивостей мікроорганізмів, температури i характеру середовища, тривалості впливу препарату тощо. При проведенні хімічної дезінфекції необхідно дотримуватися таких умов:

-  використовувати дезінфекційний препарат тільки в рідкому стані;

-  забезпечити контакт хімічного препарату з мікроорганізмами;

-  використовувати препарат у визначеній концентрації, протягом певного часу та за певної температури.

При проведенні профілактичних, поточних i заключних дезінфекційних заходів у закладах ресторанного господарства допускається використовувати лише ті дезінфекційні препарати та мийні засоби, що внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів, i за умови наявності свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу встановленої форми. Державний реєстр дезінфекційних засобів, затверджений 01.01.2009 р., містить понад 450 найменувань дезінфекційних та мийних засобів. Призначення та спосіб використання цих засобів визначені в методичних вказівках та інструкціях, розроблених i затверджених на кожний дезінфікуючий та мийний заciб окремо. Дезінфекційні та мийні засоби повинні використовуватись у чіткій відповідності до затверджених методичних указівок та інструкцій.

У закладах ресторанного господарства для проведення дезінфекції виділяють спеціально підготовленого працівника, який готує дезрозчини i здійснює дезінфекцію. Дезінфекція вcix приміщень проводиться щомісяця в санітарний день i за спеціальними епідемічними показниками.

Дезінфекційні та мийні засоби зберігають у ємкостях зі щільно закритою кришкою (хлорне вапно 10% , не більше 5 діб) у спеціально відведеному приміщенні або місці. При приготуванні дезінфекційних розчинів необхідно користуватися респіратором i захисними окулярами. На місці приготування дезрозчинів має бути вивішена інструкція щодо приготування та використання їх залежно від об'єкта. На ємностях з розчинами зазначається час i дата виготовлення, а також термін придатності.

Похожие материалы

Информация о работе