Визначення кількості необхідної сировини та напівфабрикатів для виробництва. Відміни у технологічних розрахунках різних груп приміщень ПРГ. Визначення виробничої програми підприємства

Страницы работы

Содержание работы

4: Технологічні розрахунки.

Питання для самоконтролю

1.  Визначення кількості необхідної сировини та напівфабрикатів для виробництва.

2.  Відміни у технологічних розрахунках різних груп приміщень ПРГ.

3.  Визначення виробничої програми підприємства.

4.  Складання графіку робочого процесу.

5.  Головні принципи підбору необхідного виробничого обладнання.

6.  Визначення часу роботи ПРГ в залежності від типу і класу. З якими органами узгоджується графік роботи підприємства?

7.  Визначення коефіцієнта навантаження залу.

8.  Встановлення середньої обіговості місць.

9.  Як розраховують загальну кількість страв, реалізованих в залах?

10.  Порядок розрахунку страв і запис їх до меню .

11.   Визначення виробничої програми заготівельного підприємства.

12.  Визначення кількості необхідної сировини та напівфабрикатів для виробництва.

13.  Розрахунок і підбір механічного обладнання.

14.  Розрахунок і підбір теплового обладнання

15.  Складання графіку завантаження котлів у гарячому цеху.

16.  Розрахунок і підбір холодильного обладнання.

Література.

1. НикуленковаТ. Т., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания. - М.: КолосС, 2007. – 247с:

2. Дипломное проектирование. Учеб пособие / Беляев М.И. и др. – Харьков.: ХИОП, 1992. - 600 с.

3. Быков В.В., Розенберг М.Б. Предприятия пищевой промышленности–М.: Стройиздат, 1982.–135 с.

4. Дипломное проектирование предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха / под ред. Шильмана Л.З.; - Саратов. ГАУ им Вавилова, 2001. – 368с.

Похожие материалы

Информация о работе