Вивчення автоматичних потенціометрів, устрій та принцип роботи

Страницы работы

Содержание работы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 – 4 год.

ТЕМА: Вивчення автоматичних потенціометрів, устрій та принцип роботи.

1. МЕТА: Ознайомитись зі вторинними приладами для виміру, контролю та регулювання температури за допомогою термоелектричних перетворювачів.

Обладнання: автоматичний потенціометр.

Вступ

Вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчова технологія та інженерія», спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» обумовлено актуальністю автоматизації технологічних ліній виробництва м’ясомолочної продукції в харчовій промисловості.

В сучасних умовах неможливе виробництво продукції без застосування засобів автоматизації. Одним із видів широкого впровадження засобів вимірювання є вимірювальні перетворювачі (термопари, термометри опору тощо). Як за принципом дії, так і за характером вихідного сигналу, їх класифікують: за видом вимірювальної величини (перетворювачі тиску, рівня, густини, температури); за принципом дії (пневматичні, електричні, гідравлічні); за видом і характером вихідного сигналу (аналогові, дискретні).

В комплекті з вимірювальними перетворювачами працюють вторинні прилади (потенціометри, урівноважувальні мости). Завданням яких є формування інформації в доступній для спостерігання формі. Вони бувають: показуючи, самописні, регулювальні, з лічильниками, нормувальними перетворювачами.

В харчовій промисловості застосовуються автоматичні потенціометри , які можуть використовуватись для виміру різних параметрів з різницею тільки в градуюванні шкали.

1.Короткі відомості про автоматичні потенціометри.

Потенціометр (від лат. «потенція» - сила і метр) – прилад для визначення електрорушійної сили або напруг компенсації методом виміру.

Потенціометри відносяться до вторинних приладів, що призначені для перетворення сигналу, який поступає від датчика, в сигнал, зручний для спостереження. Вони застосовуються в комплекті із термоелектричними  термометрами (термопарами) для виміру температури. Ними можна вимірювати електричний струм, тиск та інше.

2. Призначення автоматичних потенціометрів

Згідно Державної системи приборів автоматичні прибори слідкуючого врівноваження потенціометри типу КСП4, КСП4І, КСУ4 призначені для вимірювання, реєстрації і регулювання температури і других величин, які можуть бути перетворені в напругу постійного струму, постійний струм.

Потенціометри КСП4, КСП4І працюють в комплекті з термоелектричним перетворювачем або джерелами постійної напруги, або телескопами радіаційних пірометрів сумарного випромінювання.

Автоматичний потенціометр КСП4 призначений для неперервного виміру, запису і регулювання температури при роботі в комплекті з джерелами сигналів постійного струму (термоелектричним перетворювачем стандартного градуювання).

3. Основні характеристики

Автоматичний потенціометр може працювати в комплекті з любими перетворювачами, на виході яких маються уніфіковані електричні сигнали. На вхід КСП4 подається уніфікованих аналоговий вхідний сигнал (від 0 до 5, від 0 до 20, від 4 до 20 мА, від 0 до 10 В та ін.).

Конструктивно потенціометр КСП 4 являє собою стаціонарний прилад, всі вузли якого розміщені всередині стального корпусу розміром 400 х 400 х 367 мм. Показання записуються в прямокутних координатах на діаграмній стрічці шириною 250 мм.

Автоматичний потенціометр живиться перемінним струмом напругою 127/220 В і частотою 50 Гц. Число точок одночасного виміру від 1 до 12. Швидкість переміщення діаграмної стрічки від 20 мм/год. до 54 м/год. Прилади можуть постачатися з різними регулюючими пристроями. Шкали їх градуються в 0С відповідно градуюванню ТЕП в комплекті з яким він працює.

Допустима основна похибка показаний приборів (в подальшому – основна похибка), виражається в процентах від нормуючого значення вхідного сигналу, не перевищує границь:

для приборів класу точності 0,25 - ±0,25

для приборів класу точності 0,5 - ±0,5.

За нормуюче значення приймають: для потенціометрів – верхнє кінцеве значення діапазону вимірювання, якщо нульове значення знаходиться на краю діапазону вимірювання; різницю кінцевих значень діапазону вимірювання, якщо нульове значення знаходиться за межами діапазону вимірювання; суму абсолютних кінцевих значень діапазону вимірювання, якщо нульове значення знаходиться всередині діапазону вимірювання.

Прибори випускаються з наступними діапазонами шкал.

Пристрій

Умовні позначення градаційної характеристики

Границі шкали , 0С

початкове значення

кінцеве значення

Потенціометр КСП4

ХК68

– 50

50

0

100

0

300

Промисловість випускає автоматичні потенціометри наступних типів: - показуючи КПП і КВП;

- самописні КСП-1, КСП-2, КСП-4,ДИСК-250, РП-160 та ін..

Клас точності 0,25, 0,5, 1,0. Швидкодія 1; 2,5; 10 с.

4. Устрій і принцип роботи

Пристрій побудований по блочному принципу. Блоки і окремі елементи прибору розташовані всередині корпуса на висувному кронштейні.

Мал. 4.1. – Зовнішній вигляд КСП4

Похожие материалы

Информация о работе