САПР підприємств ресторанного господарства і харчової промисловості

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 9

САПР підприємств ресторанного господарства і харчової промисловості.

План

1.         Значення САПР в проектуванні підприємств ресторанного господарства і харчової промисловості.

2.         Шляхи використання елементів САПР в технологічних розрахунках і об’ємно-планувальних рішеннях підприємств.

Сутність процесу проектування зводиться до вибору найкращого варіанта з відомої множини можливих відповідно до завдання. При цьому поєднуються дві тенденції - створення різноманіття варіантів і усікання виявленого множини з метою вибору оптимального варіанту.

Процес проектування розчленовується на найпростіші операції, що складаються в обробці інформації та її «проектному» викладі.

Використовувану для виконання найпростіших операцій інформацію підрозділяють таким чином:

вихідна - що складається з інформації про проектований об'єкт і навколишнього його середовища;

похідна - отримана раніше в результаті виконання других найпростіших операцій (представлена у вигляді текстових, табличних, графічних матеріалів і машинних носіїв);

керуюча (визначає методику і порядок проектування).

Крім того, необхідно виконувати операції пошуку інформації  та її комплектації, що зводиться до її сортування.

На основі аналізу найпростіших операцій синтезується загальний алгоритм проектування.

Автоматизація проектування - автоматичне виконання проектних робіт за допомогою технічних засобів. Розрізняють комплексну і часткову механізацію та автоматизацію проектування. Останню можна здійснити за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів.

Існуючі технічні засоби та розроблені питання теорії проектування дозволяють вирішувати завдання автоматизованого проектування аж до повністю автоматичної розробки окремих частин проекту (крім збору вихідних даних).

Система автоматизованого проектування (САПР) будується на наступних принципах:

·  відповідність методики проектування рівня розвитку техніки;

·  сумісність ручного механізованого та автоматичного способів проектування;

·  незалежність роботи системи від введення в дію окремих частин;

·  автоматизація максимального числа проектних операцій;

·  інформаційна єдність автоматизованої системи проектування  з іншими спорідненими САПР;

·  оперативність взаємодії «людина - машина» на всіх рівнях проектування; контроль правильності виконання кожної операції з автоматичним зупинкою при несправності;

·  автоматичний перехід від однієї до іншої проектної операції;

·  формалізація збору і введення вихідної інформації;

·  одноразовість введення інформації з багаторазовим використанням;

·  можливість коригування нормативної інформації;

·  стандартизація похідної інформації та форм представлення математичних описів на машинних носіях;

·  наявність сімейства вхідних і вихідних проблемно орієнтованних мов та спеціальної операційної системи;

·  автоматична перекодування з вхідного мови в мову операційної системи, з мови операційної системи у вихідні мови пристроїв відображення інформації;

·  відсутність обмежень на діяльність проектувальника, тобто людина з допомогою САПР повинен мати можливість вирішувати всі проектні операції, які він вирішував без САПР, але вирішувати їх швидше і якісніше.

Технічні засоби САПР наступні: механізований архів інформації, інформаційно-пошукова система, ЕОМ, пристрій оперативного зв'язку проектувальника з ЕОМ, пульт керування оператора-проектувальника, креслярсько-графічний автомат, алфавітно-цифровий друкувальний пристрій, пристрій розмноження проектної документації , пристрій кодування текстової інформації, пристрій автокодування гіпертекстової інформації.

Для функціонування САПР необхідно в першу чергу розробити і ввести в ЕОМ нормативну інформацію про проект об'єкта. Передбачено автоматичне введення інформації за допомогою пристрою, що зчитує текстової та графічної інформації, а також за допомогою машинних носіїв інформації, отриманої від інших САПР.

Похожие материалы

Информация о работе