Обладнання підприємств малої продуктивності. Обладнання, яке працює над надлишковим тиском

Страницы работы

Содержание работы

Тема 1. Загальна характеристика обладнання.

План.

1. Обладнання підприємств малої продуктивності.

2. Обладнання, яке працює над надлишковим тиском.

1. Огляд теми При вивченні даної теми студент повинен зосередити увагу на наступних питаннях теоретичного характеру, які висвітлені у базовому підручнику (1) та додаткових джерелах (2,3) молока, знати призначення, основні елементи і операції молочної арматури.

Питання по темі:

1.  Які види обладнання працюють під надлишковим тиском?

2.  Які вимоги необхідні до конструкції сосудів, які працюють під надлишковим тиском?

3.  Які матеріали необхідно використовувати для виготовлення і ремонту, обладнання, працюючого під надлишковим тиском?

4.  Який документ регламентує проектування і експлуатацію обладнання, працюючого під надлишковим тиском?

5.  Яке обладнання рекомендують використовувати на підприємствах малої продуктивності?

6.  Що треба враховувати при проектуванні виробництва на малих підприємствах.

1. Устаткування, що працює під надлишковим тиском (автоклави, стерилізатори й ін.), проектують й експлуатують відповідно до Правил пристрою й безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Ці правила поширюються на роботу металевих посудин, експлуатованих під надлишковим тиском понад 0,07 Мпа.

Конструкція посудин повинна бути надійною, забезпечувати безпека при експлуатації, передбачати можливість їхнього огляду, санітарної обробки й ремонту. Усе, що заважає внутрішньому огляду, повинне бути знімним. Посудини із внутрішнім діаметром більше 800 мм повинні мати достатнє число лазів для огляду й ремонту, які розташовують у місцях, доступних для обслуговування. Лази мають круглу й овальну форми. Круглі лази повинні мати діаметр не менш 400мм, овальні - мала вісь не менш 325 мм, більша - не менш 400 мм. Посудини у вигляді трубчастих теплообмінників дозволяється виготовляти без люків і лазів. Перекидні посудини повинні мати пристосування, що запобігають самоперекидання. Днища посудин звичайно мають еліптичну форму, але можуть бути виконані у вигляді напівкулі або кульового сегмента. Зварені шви посудин повинні бути тільки стиковими. У стикових з'єднаннях елементів посудин з різною товщиною стінок перехід від одного елемента до іншого повинен бути плавним, а товщина крайки більше товстого елемента повинна зменшуватися поступово. Кут нахилу поверхонь переходу не повинен перевищувати 15°. Якщо різниця в товщині елементів, що з'єднують, становить не більше 30 % товщини тонкого елемента й не перевищує 5 мм, то допускається застосування зварених швів без попереднього зменшення товщини товстого елемента.

У горизонтальних посудинах, нижня частина яких малодоступна для огляду, поздовжні шви не повинні бути в межах Центрального кута, рівної 140° нижньої частини корпуса. Отвору для лазів і люків варто розташовувати поза звареними швами. Відстань між центрами двох сусідніх отворів визначають шляхом розрахунку на міцність. Відстань від крайки отвору на опуклому днищі до внутрішньої поверхні отбортовки повинне бути не менш 0,1 внутрішнього діаметра днища.

Для виготовлення й ремонту посудин необхідно використати матеріали, зазначені в Правилах пристрої й безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

2. Вимоги до встаткування підприємств малої продуктивності. Експлуатація технологічного встаткування великої продуктивності, а виходить, і високої вартості на малих підприємствах невигідна, не вистачає сировини, щоб завантажити їх на повну потужність.

Економічно доцільно застосовувати універсальне (по призначенню) і багатоопераційне встаткування. Воно повинне бути легким і дешевим, надійним і довговічним. Таке встаткування можна створювати за принципом агрегатування, застосовуючи загальний привод і змінні органи для виконання різних операцій. Деталі й вузли повинні бути уніфіковані й мати мінімальні розміри.

Для роботи встаткування на малих підприємствах, як правило, не застосовують пара (особливо високого тиску), стиснене повітря й газ. Найбільш ефективна робота встаткування й усього малого виробництва в цілому буде при використанні місцевих природних джерел тепло-, водо- і холодопостачання. При проектуванні виробництва необхідно враховувати можливість застосування природного холоду для зберігання сировини й продукції. Для експлуатації встаткування на малих підприємствах необхідні спеціально підготовлені технологи, механіки, лаборанти, робітники.

3. Рекомендована література

1.  С.А. Бредихин. «Технологія і техніка переробки молока», Москва «Колос», 2001р., 400с.

2.  Ю.М. Золотин « Оборудование предприятий молочной промышленности» - М.: Агропромиздат,1985 – 270с.

3.  В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

4.  Н.Н. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 572с.

5.  В.А. Панфилов «Машины и аппараты пищевых производств». Книга 1,2, М.: Высшая школа – 1984г.

6.  «Технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів». Навчальний посібник, за ред. професора  В. В. Власенко, Вінниця, 2000 – 308с.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
39 Kb
Скачали:
0