Обладнання для механічного розділення сировини і м'ясопродуктів

Страницы работы

Содержание работы

Тема 4. Обладнання для механічного розділення сировини і м'ясопродуктів (10 год.)

1.  Огляд теми:

            При вивченні цієї теми студент повинен опанувати устрій, принцип роботи та правила експлуатації обладнання, що використовується в технологічних процесах розділення сировини та м'ясопродуктів:

–  обладнання для відстоювання і фільтрування;

–  обладнання для розділення сировини в полі відцентрових сил;

–  обладнання для віджиму і пресування.

Питання по темі:

1.  Для яких цілей використовуються відстійники і фільтри?

2.  На якому принципі побудована робота відстійника?

3.  Класифікація відстійників за призначенням?

4.  На якому принципі побудована робота фільтрів?

5.  Класифікація фільтрів за конструктивними ознаками.

6.  Що використовується в якості фільтрувального матеріалу?

7.  Що таке сепаратор?

8.  Класифікація сепараторів.

9.  Принцип роботи сепаратора.

10.Що таке центрифуга?

11.Призначення, принцип роботи, будова та правила експлуатації.

12.Призначення машин для віджиму.

13.Призначення, будова, принцип роботи та правила безпечної експлуатації машин для пресування.

2.  Типові задачі:

Задача №1. Розрахувати ємність відстійника для жиру, якщо його продуктивність 270 кг/год, час відстоювання 5 год, щільність жиру 940 кг/м3, щільність шквари 1200 кг/м3, масова частка шквари 12%, жиру 88%, коефіцієнт заповнення відстійника 0,85.

Задача №2. Визначити продуктивність сепаратора для жиру та потужність електродвигуна приводу, якщо максимальний радіус тарілки 106 мм, мінімальний радіус – 53 мм, число тарілок в барабані – 112, число обертів барабана 6216 об/хв, кут нахилу образуючої тарілки 45о, діаметр частинок – 2 мм, температура сепаруємого продукту – 90оС, зовнішній радіус барабана – 240 мм, висота барабана до носовика конуса 180 мм.

Задача №3. Визначити продуктивність віджимної машини для очищення кишок, якщо частота обертання валків 21 об/хв, діаметр валка 0,18 м, число одночасно пропускаємих кишок 3, коефіцієнт подачі 0,6, довжина кишок 20м.

Задача №4. Розрахувати продуктивність центрифуги для знежирення шквари, якщо маса одноразового завантаження 320кг, час цмклу центрифуги 15хв.

3.  Рекомендована література:

1.  Г.Берсан “Машини мясной промышленности” - М., Легкая и пищевая промышленность, 1982.

2.  Г.А.Фалеев “Оборудование предприятий мясной промышленности” - М. Пищевая промышленность, 1966.

3.  А.И.Пелеев “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности”.-М., Пищепромиздат, 1971.

4.  С.А.Бредихин “Технологическое оборудование мясокомбинатов” - М. “Колос”, 1997.

5.  В.И.Ивашов “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности” - М. “Колос”, 2001.

Похожие материалы

Информация о работе