Вивчення обладнання для механічного розділення м′ясної сировини: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 6

Прес складається з відкритого корпусу 10, в якому встановлений зеєрний циліндр 14, набраний з пластин. Зеєрний циліндр підтримується опорами 15 і підтискається гвинтами 16. для огляду і чищення заєрного циліндра служить кришка 9. В середині циліндра обертається відлитий одноходовий шнек 7 діаметром 100 мм, у якого крок навивки змінюється по ходу від 100 до 50 мм. Шнек встановлений у підшипник ковзання 6 і приводиться в дію від електро двигуна 1 через зубчату 3,4 і ланцюгову 5 передачі. Тиск на шквару і її кількість регулюють підпірними поршнем 11, який переміщують гвинтовою парою за допомогою маховика 12, чим змінюють живий переріз патрубка для розвантаження 13. Жиро водяна суміш надходить в піддон 17 і далі через трьох ходовий кран 18 в насос 19, який перекачує на дальшу переробку. Продуктивність преса до 250 кг/год., при частоті обертання шнека 1,5 с-1, потужність електродвигуна 3 кВт, маса 640 кг.

Основні розрахунки.

При розрахунку машини для механічної обробки кишок, необхідно знати фізичну сутність процесу і характеристику кишок.

Технологічний розрахунок вальцевих машин полягає у визначенні їх продуктивності і потужності електродвигуна приводу.

Продуктивність можна визначити по формулі:

                                   ,          комп./год.                         (12.1)

де α – коефіцієнт подачі кишок в машину, α = 0,4…0,6 ;

D – діаметр валиків (робочих) по обробленню кишок, м;

n – число обертів валиків за хв.;

b – кількість рядів кишок, одночасно обробляємих у машині;

L – довжина комплекта кишок, м;

Якщо кишки пропускають через машину 2 – 3 рази, продуктивність відповідно зменшиться.

Потужність електродвигуна приводу віджимних вальців визначаємо по формулі:

                                               ,               кВт                              (12.2)

де Мкр – крутний момент необхідний для приводу в дію робочих валків;

                                                ,             (Н*м)                             (12.3)

де Р – зусилля визначене як сума опорів віджиму від вмісту і виштовхування оболонки з вальців, Н;

                                                   ,                 (Н)                                  (12.4)

де Р1 – сила, що діє вздовж вісі оболонки необхідна для віджиму вмісту, Н;

                                                 ,                (Н)                                  (12.5)

де d – діаметр оболонки, м;

σ – питомий тиск, необхідний для витиснення вмісту з оболонки, Н/м2;

На основі експериментальних даних приймається σ = від 40000 до 100000     Н/ м2;

Р2 – сила виштовхування оболонки, яка затягується щільно стиснутими валиками, Н;

                                          ,           (Н)                                      (12.6)

де j - площа контакту валків між собою, м2;

d - питомий тиск, необхідний для витиснення вмісту з оболонки, Н/м2;

a - кут дії сили виштовхування оболонки з валків по відношенню до осьової лінії валків. Приймається a=15̊ …25 ̊

Р0 – сила, з якою притискаються валки один до одного, Н;

D – діаметр валків, м;

l – довжина валків, м.

Технологічний розрахунок розглянутого нами шнекового преса полягає у визначенні його продуктивності і потужності електродвигуна його приводу.

Продуктивність шнекового пресу (м3/с) по вихідній сировині визначаємо по транспортуючій здатності шнека в початковій зоні (зоні завантаження і підпресовки):

                                               ,          м3/с                (12.7)

де j - площа поперечного перерізу кільця продукції в шнеку, м2;

Vос – осьова швидкість руху продукції, м/с;

d н,dв – зовнішній і внутрішній діаметри навивки шнека, м;

Осьова швидкість, м/с

                                                (12.8)

де Н – крок навивки шнека, м;

u – частота обертання шнека, с-1.

Усі розміри в формулах (12.7-12.8) відносяться до завантажувальної частини шнека.

Потужність (кВт) електродвигуна шнекового преса визначають по питомій роботі пресування а (Дж/кг) і продуктивності шнека, М (кг/с).

                                         ,                кВт                           (12.9)