Вивчення обладнання для механічного розділення м′ясної сировини: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 5

Практичне заняття № 12

Вивчення обладнання для механічного розділення м’ясної сировини.

Мета: 1. Вивчити будову, принцип роботи та правила експлуатації обладнання для віджиму та пресування.

2. Опанувати методику виконання методичних розрахунків.

Порядок виконання роботи.

1.Вивчення будови, принципу роботи та правила експлуатації обладнання для віджиму на прикладу віджимних вальців Г2 – ФОД.

2.Вивчення будови, принципу роботи та правила експлуатації обладнання для пресування на прикладі шнекового преса ФП – 1Ш.

3.Опанувати методику виконання технологічних розрахунків по визначенню продуктивності машини для віджиму та пресування, а також по розрахунку потужності їх приводів.

Основні теоретичні відомості.

Віджим використовують в основному при обробці найбільш цінних частин кишкового комплекту, направленого на виготовлення ковбасної оболонки, струн, кетгута, парфумерної лайки, технічної кишкової шийки.

Для віджиму вмісту кишок і шламу, знежирення (пензеловки), кінцевого очищення використовують віджимні вальці різних конструкцій і модифікацій які використовують одну або одночасно декілька операцій.

На вальцьових машинах виконують практично всі операції механічної обробки. В залежності від виду операцій робочими органами цих машин являються металічні (стальні) і покриті гумою гладкі і рифлені валики, встановленні по парно або групами по три – чотири валика. Їх колова швидкість і напрямок обертання можуть співпадати із швидкістю і напрямком руху кишок або відрізняються від них.

Віджимні вальці Г2 – ФОД (мал. 12.1) призначені для видалення вмісту і шламу із кишок ВРХ і ДРХ, а також свиней.

На станині 15 змонтовані два валики. Нижній покритий гумою рифлений 7 спирається на підшипники ковзання 6, нерухомо встановлені на станині. Верхній валик 14, покритий гумою і зверху тканиною, встановлений  підшипниках 5, що можуть переміщатися у направляючих станини за допомогою гвинтової передачі і притискних пружин. Маховиком 4, укріпленим на гвинті, регулюють зазор між валиками і силу їх притискання. Валики приводяться в обертання від електродвигуна 11, потужністю 1,1 кВт через черв’ячний редуктор 12 і ланцюгову передачу 13. Для зміни частоти обертання валиків передбаченні змінні ведучі зірочки. Так при обробці ялових черев частота обертання валиків складає 0,5 с-1, а продуктивність машини до 160 черев за годину.

При обробці баранячих і свинячих черев частота обертання дорівнює 0,67 с-1, а продуктивність від 400 до 500 черев за годину. Діаметр валиків – 0,15 м, довжина – 0,75 м. Одночасно обробляють від 4 до 6 кишок. Кишки заводять у зазор між валиками з їх торцевої частини, виконаної у вигляді конуса, чи через центр за допомогою завантажувального пристрою 3. Під час обробки кишок у робочу зону через зрошувач 9 безупинно подається вода при температурі 35 – 40 ̊ С.

Для запобігання попадання рук робітника передбачають захисний щиток 2, зблокований з кінцевим вимикачем. Натяг ланцюга підтримується постійним пружинним натяжним пристроєм 10. Кишки заводять в зазор між валками з їх торцьової частини, виконаний у вигляді конуса, або через центр за допомогою завантажувального пристрою 3. Витиснутий вміст кишок відводиться лотком 8.

В м’ясній промисловості способом пресування виділяють рідку фракцію, при виготовленні напівфабрикатів, окороків, беконів, рулетів і ін., а також для ущільнення продукції і надання їй кращої транспортабельності під час зберігання та перевезення.

Пресування здійснюється виконуючим органом (пресуючою парою). Він складається з двох частин: перша створює механічну дію на продукт, а друга сприймає цю дію, що передається через пресуємий продукт. В залежності від способу передачі енергії двигуна до пресуємої пари розрізняють преси механічні, гідравлічні, пневматичні і комбіновані. В м’ясній промисловості використовується механічні і гідравлічні. Вони бувають періодичного і безперервного способу дії.

Розглянемо будову та принцип роботи шнекового преса ФП-1Ш (мал. 12.2). Даний прес призначений для відділення жирової фази після обробки жиро сировини в подрібнювачі.