Вивчення обладнання для механічного розділення м′ясної сировини: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 3

Як різновид відстійників на м'ясо переробних підприємствах використовують жироловки. Вони призначенні для відділення жиру, який виноситься стічними або промисловими стоками. Жироловки включають в систему трубопроводів.

Мала жироловка (мал. 11.12) складається з призматичного резервуара з перегородками. Вода надходить через патрубок 4 і ударяючись у перегородку 2, змінює напрямок і швидкість руху. В першій секції можуть затримуватись великі куски жиру, які знаходяться у воді. Дрібні частки жиру через отвори в перегородці 2 надходять в середню секцію, яка відрізняється від першої більшим перерізом і значною довжиною, де швидкість руху рідини буде не суттєвою, що сприяє кращому відділенню жиру. Мул, який є у стічних водах, осідає на дно жироловки, а освітлена вода через отвори в нижній частині перегородки 3 заповнює крайню секцію, далі через патрубок 5 відводиться у каналізацію. На мал. 11.1∂ зображена схема жироловки з трьома перегородками; стічна вода підводиться по трубі 1 в першу секцію 2, Яка має більший об’єм у порівнянні з об’ємом першої секції жироловки, приведеної на мал. 11.12.

Для розділення не однорідних систем наряду з відстійниками в м’ясній промисловості використовують фільтри.

У фільтрах відбувається розділення суспензії за допомогою пористої перегородки, на якій осідає тверда фаза і через яку проходить рідка.

Фільтрування здійснюється під дією гідростатичного тиску стовпа рідини на фільтр при атмосферному тиску, а також при створенні пониженого тиску (вакууму) під фільтром або підвищеного тиску над фільтром.

Фільтри, працюючі при атмосферному тиску. Вони бувають періодичної та безперервної дії. Періодично діючі фільтри для відділення розтопленого жиру від шквари називають відціджувачами. У відціджувач (мал. 11.2) вивантажується розтоплений жир із шкварою з вакуумних горизонтальних казанів після закінчення процесу варіння.

Він має прямокутний стальний корпус 3, дно 2, якою забезпечене паровим колектором 1, виготовленим з кутників.

В середині корпусу на опорах 5 встановлені перфоровані стальні листи – фільтруюча перегородка 4, на якій жир відділяється від шквари. Жир зливається через трубу  в дні, а шквара видаляється через боковий люк при відкритій кришці 6. З допомогою пари, яка циркулює в колекторі, підтримується температура жиру в межах від 75 до 80 ͦ С.Тиск пари в колекторі 0,4 МПа, витрати пари від 7 до 10 кг/год.

Стрічковий фільтр (мал. 11.3) використовують для відділення рідкої фази від вивареної кістки.

Фільтруючим елементом в ньому служить металічна нержавіюча сітка 3 з ячейками розміром 0,25…0,5 мм, яка натягнута на привідному 7 і натяжному 2 барабанах. Привід конвеєра складається з електродвигуна 8, черв’ячного редуктора 10 і ланцюгової передачі 9. Натяжна станція гвинтового типу. Суспензія надходить через патрубок 5 і жолоб 4 на рухому сітку, на якій відділяється водожирова емульсія, яка збирається в піддон 13 і видаляється через штуцер 14. Вологий залишок в кінці конвеєра розвантажується в лоток і надходить на сушку.

Нижня вітка сітки конвеєра промивається гарячою водою, яка збирається в піддон 12 і видаляється через штуцер 11.

Фільтр, працюючі під тиском. Вони бувають періодичної дії (нутч – фільтри) і безперервної (циліндричні, тарілчасті, рамні фільтри – преси).

Розглянемо рамний фільтр – прес (мал. 11.4),який використовують для очищення розтопленого жиру та желатинових бульйонів.

На рамі 13 закріплена задня не рухома кришка 8 і передня стійка 14, які зв’язані між собою двома круглими стержнями 9. На стержнях монтують фільтрувальні рами 7 і середню рухому кришку 3. Рами ущільнюють гумовими прокладками і стискають між кришками вручну гвинтом 2 за допомогою штурвала 1 або електро – механічним приводом. В рамах передбачені отвори (мал. 11.4 в) в чашу рами закладають фільтруючі брикети 4, які складаються з чистої целюлози з незначною домішкою шерстяних і азбестових волокон. Рами розділяють на дві групи: у першій групі щілини направлені до каналів 1, які підводять не фільтровану рідину, а в другій групі – до каналів 2. Рами встановлюють по черзі: з рамою першої групи ставиться рама другої і т.д.