Вивчення обладнання для механічного розділення м′ясної сировини: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 2

Відстоювання використовують для попереднього, грубого розділення систем. Апарати, в яких суспензії  і емульсії розділяються в полі земного тяжіння в наслідок різної щільності дисперсної і дисперсійної фаз, називають відстійниками. В м’ясній промисловості процес відстоювання використовується для розділення, для виділення жиру з жиром аси після витопки, з бульйону, з промивних стічних вод. Відстійники бувають періодичного, напівбезперервного і безперервного способу дії. Відстійник представляє собою циліндричний або призматичний резервуар з дном, забезпеченим різними пристроями для кращого відділення компонентів після їх розділення. Якщо при відстоюванні випадає осад, який складає незначну частину всієї маси, що розділяється, то для кращого відділення осаду і зручності його розвантаження відстійник має конічне дно. Якщо зважені в рідині частки не утворюють осаду, а спливають на поверхню середовища, тоді у верхній частині відстійник має менший поперечний переріз, ніж в нижній і відповідний пристрій для видалення легкого компонента.

Відстійники для жиру використовують в лініях виробництва харчових і технічних жирів для розділення жиромаси, отриманої після теплової обробки.

Відстійник для жиру представляє собою вертикальний циліндричний зварений  резервуар 1 (мал..11.1а) з конічним дном 2 і сорочкою 3, котра обігрівається паром або гарячою водою.

Мал. 11.1           Схеми:

а – відстійник для жиру; б – відстійник для бульйону; в – відстійник для бульйону; 2-д- жироловки.

Резервуар забезпечений патрубками 4 для подачі води, 5 для подачі пари в сорочку, 6 для зливання води з сорочки, 8 для установки термометра і 9 для зливання фази.

Тривалість відстоювання, залежить від глибини резервуару, розмірів часток, що відділяються, в’язкості маси і різності щільностей, приймають в межах 5-7 годин.

Для зливання жиру з відстійника встановлена двохмірна труба 10, яка дозволяє повністю зливати жир з будь-якої точки робочої порожнини відстійника. До зовнішньої стінки резервуару приварюються лапи 11, при тому за умовами техніки безпеки Н повинно бути не менше 800 мм. Практично виготовляється і використовується у промисловості відстійники для жиру геометричною ємкістю 0,85, 1,5 і 2,3 м3.

Відстійники для бульйону використовують при обробці гострим порам конфискатів і туш павших тварин або при витопці жиру із кісток по способу з безперервним відводом бульйону. Вони призначені для приймання бульйону, відстоювання і виділення із нього жиру і відводу методом витискування нарізного жиру і бульйону.

Відділювач жиру у відстійниках для бульйону може бути циліндричним або конічним. На мал. 11.1 б зображена схема відстійника з циліндричним відділювачем. Він складається з резервуара 1 і відділювача 2. жирний бульйон надходить по трубі 3 і заповнює резервуар 1всередині якого розміщений відділювач 2, який представляє собою перевернутий догори дном стакан, відкритий зріз якого знаходиться близько до дна резервуара.

Бульйон по трубі 3 спочатку заповнює нижню частину резервуара, а потім відділювач. При цьому рідина, яка має більшу щільність, буде опускатися і заповнюватися кільцевий простір резервуара, а жир, який має меншу щільність, буде спливати і збиратись у відділювачі.

Відводять жир періодично через трубу 4, для чого закривають доступ свіжих порцій бульйону, перекривають вентиль труби 3, відкривають вентиль 5, а в кільцевий простір резервуара через вентиль 6 подають пар. За витискуванням жиру спостерігають через стікало 7. Колір жиру і бульйону різний (жир – білий, бульйон – синюватий відтінок).

Витискування жиру закінчував шляхом закриття вентиля 6. По закінченню витиснення жиру при закритих вентилях 3 і 5, і відкритих 6 і 8 знежирений бульйон направляють у випарник. Рівень бульйону у відстійнику визначають по водомірному стоку 9.

На мал.. 11.1 в зображена схема відстійника з конічним відділювачем 1, який дозволяє проводити більш якісне розділення чим циліндричний відділювач. Устрій і робота відстійників з циліндричним і конічним відділювачем схожі.