Вивчення устрою, принципу дії та призначення автоматичних мостів, страница 2

Для КСМ4-001 і КСМ4-002 в одну діагональ моста ввімкнене джерело постачання постійного струму (У2), в іншу – посилювач (У4).

При зміні температури вимірюваного середовища змінюється опір термоперетворювача і на вході посилювача виникає напруга розбалансування, яке після посилення приводить в дію реверсивний двигун М1, вихідний вал, який обертається в ту чи іншу сторону до тих пір, поки існує напруга розбалансування.

При зміні сигналу, який поступає в прилад від первинного перетворювача, на вході посилювача виникає напруга розбалансування постійного струму, який перетворюється в напругу змінного струму і посилюється для приведення в дію реверсивного двигуна М1, вихідний вал якого обертається в ту чи іншу сторону до тих пір, поки існує напруга розбалансування .

Обертання вихідного вала реверсивного двигуна з допомогою механічної передачі (шків і трос) перетворюється в прямолінійний рух каретки, на якій закріплені контакти реохорду, вказівник і пристрій реєстрації.

В момент рівноваги вимірювальної схеми положення вказівника встановлює значення вимірювального параметру, який також записується на рухомій діаграмній стрічці.

В потенціометрі, який працює в комплекті з термоелектричними перетворювачами, резистор R11/У5, виконаний з мідного дроту, розташований в безпосередній близькості від вільних кінців компенсаційний дротів, з’єднуючих термоелектричні перетворювачі з приладом, тому: при зміні температури повітря, яке оточує прилад, відбувається зміна температури вільних кінців,а в результаті і значення опору резистора R11. Додаткове падіння напруги, яке з’являється на резисторі R11, компенсує зміну термо-е.р.с., викликане зміною температури вільних кінців термоелектричного перетворювача, в результаті чого дані приладу практично не змінюються.

4.3. Реохорд

Являє собою робочу спіраль с спеціального дроту з певним кроком. По реохорду ковзає контакт струмоз’ємної каретки до якої прикріплена стрілка-вказівник температури.

4.4. Регулювальний пристрій

Встановлений поруч з реохордом і має два вказівника – зелений і червоний. Для здійснення двопозиційного регулювання обидва вказівника задачі (зелений і червоний) встановлюють разом відмітки, яка відповідає заданому значенню параметра.

4.5 Пристрій реєстрації

В одноканальних приладах реєстрація вимірювальної величини виконується на діаграмній стрічці при русі каретки вздовж шкали стержнями УПС, заправленими спеціальною пастою, які забезпечують довжину лінії запису приблизно 800 м.

Для привода в системі реєстрації в приладі використовується електродвигун СД-54,розташований на внутрішній стінці кронштейну, являє собою конденсаторний синхронний реактивний електродвигун з коротко-замкнутим ротором та вмонтованим редуктором.

Порядок виконання.

   1.    Ознайомитися з інструкцією по використанню автоматичних потенціометрів.

   2.    Вивчити основні вузли та їх призначення.

   3.    Навчитися заряджати у прилад діаграмну стрічку.

   4.    Навчитися користуватися приладом при замірах температури.

   5.    Написати звіт по роботі.

Контрольні питання

1.  Що називається автоматичним мостом?

2.  Призначення автоматичних мостів?

3.  В чому полягає принцип роботи автоматичного моста?

4.  Яка особливість схеми автоматичного моста?

5.  В комплекті з якими первинними приладами працює автоматичний міст?

6.  Чи може працювати даний автоматичний міст з термопарами другої градації?

7.  Які існують основні типи автоматичних мостів?

8.  Перелічити основні параметри автоматичного мосту.

9.  Назвати основні технічні характеристики автоматичного мосту.

10.  З яких основних вузлів складається прилад?

Література.

1.  Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. – М.: «Химия», 1982. – 296 с.

2.  Автоматизация технологических процессов и производств пищевой промышленности.: Учебник / Ладанюк А.П., Трегуб В.Г., Ельперин И.В., Цюцюра В.Д. – К.: «Аграрное образование», 2001. – 224 с.