Синтез та дослідження цифрової двоканальної системи передачі. Аналіз цифрових пристроїв: Лабораторна робота № 1

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Харківський національній університет радіоелектроніки


Кафедра мережі зв’язкуЗвіт з предмету «Обчислювальна техніка та мікропроцесори»
до лабораторної роботи №1

Виконали:                                                                                            Перевірив:
ст. гр. ТК-11-1                                                                                     Бибка О. І.
Баляба Л. О.

Корякін Д. С.

Харків 2012

«СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ДВОКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ»

Мета роботи:

Закріпити теоретичний матеріал з тем «Логічні та фізичні базиси, які використовуються в обчислювальній техніці та цифрових пристроях зв’язку» і «Методи синтезу та оптимізації структури цифрових пристроїв зв’язку»;

- набути навички роботи з програмою Electronics Workbench;

- набути навички аналізу та синтезу цифрових пристроїв.

Порядок виконання роботи

1.  Запускаємо програму Electronics Workbench.

2.  Складаємо схему для дослідження логічних елементів, установлюючи частоти генераторів та налаштовуючи логічний аналізатор.

Безымянный.png

3.  Підключаємо логічний елемент, що досліджується, до цієї схеми. На панелі головного меню вибираємо кнопку Logic Gates. Із переліка логічних елементів обираємо потрібний нам елемент та підключаємо його до схеми. Для  елемента, який досліджується, виконуємо такі дії:

4.   

а) зарисовуємо його умовні графічні позначення;

б) записуємо логічну функцію;

в) складаємо таблицю істиності;

г) зарисовуємо часову діаграму.

4.1  Елемент AND (І):

а)  y =                                                                                                                                                     

 

 
                                                    Безымтпянный.png

б) y =        

             y      

                      0       0         0 

                      0       1         0

                      1       0         0  

       1       1         1        

 

              г)

                   

  

 


                            

 


        y                                                                                

y =                

4.2   Елемент OR (АБО):

        а)  y =  +      

 1

 
                                                    Безымтпяонный.png

 б)  y =   +   +              

           в)                y      

                        0       0         0 

                        0       1         1

                        1       0         1  

         1       1         1         

  г)   

                   

  

 


                            

 


        y                                                                                

 


4.3   Елемент NOT (НЕ):

 1

 
          а)  y =  x

                                                    Безымяпонный.png

 


б)  y =  x

в)        x              y       

 


0  1

                           1              0

г) 

       x            

 

 


       y                      

 


4.4  Елемент NAND (І-НЕ):

а)  y =               

 &

 
                                                    Безымтпянный.png

б)  y =    +   +                  

         в)                  y      

                        0       0         1

                        0       1         1

                        1       0         1  

         1       1         0

г)  

                   

  

 


                            

 


        y                                                                                

 


5.  До схеми, яка задана викладачем, виконуємо такі дії:

а) записуємо логічну функцію;

б) складаємо таблицю істиності;

в) зарисовуємо часову діаграму.

1

 
 


                                         

 


                                                                                                

 


а)  y =     +    =    ( +  ) =    

    б)                   y      

                  0     0      0         1

                  0     0      1         0

                  0     1      0         0

   0     1      1         0

   1     0      0         1

   1     0      1         0

   1     1      0         0

   1     1      1         0

            в)

                   

  

 


                            

 


                                                                                     

 


        y

6.  З логічного виразу, який заданий викладачем, виконуємо такі дії:   

а) складаємо схему пристрою на робочому столі;

б) складаємо таблицю істиності;

в) зарисовуємо часову діаграму.

 


y =   +   +                  

1

 

1

 

&

 

1

 

&

 

1

 
а)

    б)                 y      

                 0     0      0        0

                 0     0      1        0

                 0     1      0        0

  0     1      1        0

  1     0      0        1

  1     0      1        0

  1     1      0        0

  1     1      1        1

 


в) 

                   

  

 


                            

 


                                                                                     

 


        y

Висновок:

Здобули навички роботи з програмою Electronics Workbench та навички аналізу і синтезу цифрових пристроїв.

Похожие материалы

Информация о работе