Дослідження характеристик якості обслуговування викликів системами комутації за дисципліною з очікуванням

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Звіт

До лабораторної роботи №3

З дисципліни: «Основи теорії розподілу інформації»

Виконали

Ст. гр. ТК-11-1

Ванєєв Б.

Кудінов М.

Перевірив

Федоров О. В.

Харків 2013

3 Дослідження характеристик якості обслуговування викликів системами комутації за дисципліною з очікуванням

3.1 Мета роботи

Вивчення динаміки та ймовірностей станів, показників якості систем комутації з очікуванням при показниково розподіленій та постійній тривалості обслуговування найпростішого потоку заявок імітаційними методами статистичного моделювання, а також набуття навичок визначення означених характеристик аналітичними методами.

3.2 Хід роботи

3.2.1 Показниково розподілена тривалість обслуговування

Рисунок 3.1 – Діаграми станів системи для параметру потоку λ=0.1 … 0.5

Рисунок 3.2 – Графік залежності ймовірності втрат за часом від навантаження (теоретичний)

Рисунок 3.3 – Графік залежності ймовірності втрат за часом від навантаження (практичні дані)


3.2.2 Постійна тривалість обслуговування

Рисунок 3.3 – Діаграми станів системи для параметру потоку λ=0.1 … 0.5

Рисунок 3.4 – Графік залежності ймовірності втрат за часом від навантаження (теоретичний)

Рисунок 3.5 – Графік залежності ймовірності втрат за часом від навантаження (практичні дані)

Висновок: ми на лабораторній роботі вивчили динаміку та ймовірності станів, показників якості систем комутації з очікуванням при показниково розподіленій та постійній тривалості обслуговування найпростішого потоку заявок імітаційними методами статистичного моделювання, а також набутли навичок визначення означених характеристик аналітичними методами.

Похожие материалы

Информация о работе