Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 32

Зробити прогноз при  Х = 1,2 м.

Варіант № 27

У нижченаведеній таблиці зібрані дані про продуктивність праці робочого очисного вибою для стругових установок.

Позначення: Х – швидкість посування вибою, м/місяць;

У – середня продуктивність за місяць, т/вихід;

Х

27,8

28,9

33,9

44

58,4

46

38

45,5

61

28

У

8,2

8,5

7,1

7,9

9,4

7,05

10,7

11,5

14,1

9,55

Х

36

42

45,5

18,9

19,4

30,4

38

43,8

49,1

32,4

У

9,2

10,7

12,5

8,1

3,7

7,2

6,8

6,9

7,1

6,1

Х

32,2

21,7

26,1

20

12,2

15

18

10

38,7

48

У

8,3

6,4

3,4

8,2

6,5

6,2

6,5

6,4

6,1

7,9

Х

52,3

45,5

38,7

32,5

26,5

21,7

32,3

23,8

38,2

32

У

6,4

6,7

6

5,5

4,8

3,5

10,1

6,2

3,22

7,88

Х

35,6

15

23,5

394

29,9

31,5

55,5

18,9

29,4

30,6

У

4,13

7,7

8,6

8,8

5,1

10,4

2,5

8,2

33,7

7,2

Зробити прогноз при Х = 59 м/міс.

Варіант № 28

У нижченаведеній таблиці зібрані дані по ряду шахт. Позначення:

Х – швидкість посування очисного вибою, м/добу;

У – величина опускання покрівлі, мм.

Х

0,85

0,8

1,1

1

1,3

1,2

1,2

1,25

6,3

1,4

У

144

152

124

140

154

124

134

146

155

104

Х

1,3

1,43

1,4

1,4

1,6

1,62

1,6

1,8

2

2,1

У

1,2

124

134

146

82

102

126

114

94

106

Х

50

2,2

2,3

2,4

2,4

2,6

2,8

2,8

2,8

3,1

У

124

76

108

84

96

88

74

94

104

86

Х

3,2

3,2

3,6

3,6

3,6

4

4,2

4,4

4,4

4,8

У

74

96

64

74

96

62

84

66

94

80

Х

3,5

3,4

3,5

3,3

4,1

4

4,4

4,4

109

1,2

У

97

65

68

96

60

84

60

94

2

158

Зробити прогноз при Х =4,8 м/добу.

Варіант № 29

У нижченаведеній таблиці зібрані дані по ряду шахт. Позначення:  Х – потужність пласта, що виймається, м;

У - ширина зони віджимання вугілля, м.

Х

0,62

0,59

0,7

0,72

0,8

0,85

0,84

0,9

0,9

0,9

У

0,33

0,2

0,41

0,25

0,4

0,35

0,25

0,5

0,41

0,25

Х

1

1

0,2

1

1,1

1,1

1,3

1,1

1,2

1,4

У

0,5

0,4

0,3

0,25

0,55

0,5

0,4

0,3

0,61

0,5

Х

1,3

1,3

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

У

0,35

0,6

0,55

0,5

0,4

0,35

0,7

0,6

0,5

0,4

Х

1,5

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,62

1,7

1,7

1,8

У

0,7

0,6

0,5

0,9

0,7

0,65

0,6

0,7

0,6

0,75

Х

0,9

0,8

1,7

1,6

1,5

1,3

0,9

0,7

17

1

У

0,26

0,68

0,9

0,7

0,9

0,8

0,8

0,7

0,95

0,3

Зробити прогноз при Х =0,99 м.

Варіант № 30

У нижченаведеній таблиці зібрані дані по ряду шахт. Позначення: 

Х – міцність порід на одновісне стиснення, кгс/см2;

У – величина опускання покрівлі, мм.

Х

110

450

145

150

150

200

205

200

250

20

У

145

240

169

150

134

149

134

124

149

30

Х

310

350

350

400

420

400

450

450

500

530

У

118

134

125

134

120

104

116

104

118

104

Х

500

550

550

600

600

600

650

700

700

700

У

94

100

86

116

106

84

94

108

86

74

Х

100

108

150

150

152

210

205

200

250

301

У

140

158

164

150

139

150

134

125

144

134

Х

300

350

350

402

400

390

240

100

30

200

У

119

134

123

134

120

130

150

158

134

148