Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 30

Зробити прогноз при  Х =1,6 м/добу.

Варіант № 19

У нижченаведеній таблиці зібрані дані по ряду шахт. Позначення : 

Х – міцність порід на одновісне стиснення, кгс/см2  ;

У – величина опускання покрівлі, мм.

Х

409

400

390

150

150

205

900

203

250

300

У

134

120

137

150

134

148

90

128

144

134

Х

300

350

350

400

400

405

450

450

500

500

У

118

134

122

134

120

104

116

104

118

104

Х

510

550

550

600

600

610

650

700

700

712

У

94

109

86

116

106

84

94

108

86

74

Х

100

100

150

9

150

200

215

200

250

300

У

140

158

164

150

134

148

134

137

144

134

Х

300

350

350

409

400

390

240

700

700

712

У

118

134

120

134

120

137

150

108

86

74

Зробити прогноз при Х = 240 кгс/см2  .

Варіант № 20

У нижченаведеній таблиці зібрані дані по ряду шахт. Позначення:  Х – потужність пласта, що виймається, м; У - ширина зони віджимання вугілля, м.

Х

1,3

1,33

1,3

1,3

0,8

0,85

0,85

0,9

0,95

0,9

У

0,55

0,5

0,4

0,35

0,4

0,36

0,25

0,5

0,4

0,25

Х

1

1,2

1

1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

У

1,5

0,4

0,3

0,25

0,55

0,5

0,4

0,34

0,6

0,5

Х

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

У

0,35

0,6

0,55

0,5

0,4

0,35

0,7

0,6

0,5

0,4

Х

1,5

1,5

1,52

1,6

1,6

1,6

1,6

1,71

1,7

1,8

У

0,7

0,6

0,5

0,8

0,7

0,65

0,6

0,7

0,6

0,75

Х

0,7

0,9

1,6

1,6

1,5

1,3

0,65

0,7

0,7

1

У

0,26

0,68

0,9

0,8

0,9

0,8

0,31

0,2

0,45

0,5

Зробити прогноз при  Х =1,38 м.

Варіант № 21

У даній таблиці зібрані дані про продуктивність праці робочого очисного вибою для стругових установок на антрацитових шахтах.  Позначення: Х – швидкість посування вибою,  м/міс; У – середня продуктивність за місяць, т/вих.

Х

21

28

34,7

44

58,4

46

39

47

60

28

У

17

8,5

7,6

7,2

8,25

7,05

10,7

11,5

14,1

9,55

Х

36

42

45,5

18,9

19,4

30,4

38

43,8

149

31,1

У

9,2

10,7

12,5

8,1

3,7

5,6

6,8

6,9

7,1

6,5

Х

32,2

21,7

26,1

21

12,2

15

18

10

38,7

48

У

5,8

6,4

3,9

8,2

6,6

6,2

4,9

6,4

6,1

5,6

Х

53

45,5

38,7

32,5

26,5

22

32,3

23,8

38,2

31

У

6,4

6,8

6

5,5

4,8

3,5

10,1

6,5

3,4

7,88

Х

35,6

15

23,5

38

34

20

100

38,7

49,1

31

У

4,13

5,24

8,6

8,9

3,1

4,9

6,4

6,1

7,1

7,7

Зробити прогноз при  Х = 59 м/міс.

Варіант № 22

Маються дані про собівартість по ділянці: Х – швидкість посування вибою,  м/міс; У – собівартість по ділянці, грн/т.

Х

62

63

34

34,3

29,2

47,8

81

47,4

19,1

17,8

У

3,5

3,68

4,4

3,67

3,9

5,51

5,16

4,61

7,46

8,9

Х

22,7

67,5

22,3

35

67

35

34

47

86

83

У

9,65

3,87

3,97

5,2

4,03

5,1

6,4

7,3

5,1

5,6

Х

87

27,1

12,9

31,8

8,9

14,5

44

3,2

5,2

15,2

У

3,11

8,25

10,0

5,14

17,7

10,3

12,5

12,3

11,5

18

Х

42

13

29,2

22,9

21,3

14,5

56,8

49,3

54,4

48,8

У

6,53

18

5,47

7,37

7,63

5,55

5,55

7,92

4,82

4,2

Х

16,2

49,3

44,3

75

36

32

49,8

28,9

40

23,7

У

4,23

3,66

5,85

3,45

6,08

3,74

2,49

6,93

13,6

15

Х

56,3

82

28,7

50

71,9

42

66,2

44,5

У

6,56

10,1

6,15

8,41

3,9

9,51

4,23

5,3