Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 25

9.  Визначити абсолютну і відносну середню похибку рівняння лінійної регресії.

10.  Використовуючи отримане рівняння лінійної регресії, дати точковий прогноз по ознаці У при заданому значенні ознаки X.

9.3    Варіанти завдань

Варіант № 1

У нижченаведеній таблиці зібрані дані про продуктивність праці робочого очисного вибою для стругових установок на антрацитових шахтах.  Позначення: Х – швидкість посування вибою,  м/міс; 

У – середня продуктивність за місяць, т/вих.

Х

30

29

34,7

44

58,4

46

38

47

60

28

У

7,8

8,4

7,6

7,2

8,25

7,05

10,7

11,5

14,1

9,55

Х

36

42

45,5

18,9

19,4

30,4

38

43,8

49,1

31,1

У

9,2

10,7

12,5

8,1

3,7

5,6

6,8

6,9

7,1

6,1

Х

32,2

21,7

26,1

20

12,2

15

18

10

38,7

48

У

5,8

6,4

3,4

8,2

6,5

6,2

4,9

6,4

6,1

5,6

Х

53

45,5

38,7

32,5

26,5

21,7

11,3

23,8

38,2

32

У

6,4

6,8

6

5,5

4,8

3,5

9

6,2

3,22

7,88

Х

35,6

15

23,5

38

48

32,3

52

У

4,13

5,24

8,6

8,8

1,2

10,1

2,2

Зробити прогноз при  Х = 55 м/міс.

Варіант № 2

У нижченаведеній таблиці дані про собівартість по ділянці. Позначення: Х – швидкість посування вибою, м/міс; У – собівартість по ділянці, у.е./т. Зробити прогноз при  Х = 90 м/мес.

Х

63,8

64,2

33,5

34,3

29,2

47,8

79,3

47,4

19,1

17,8

У

3,68

3,68

4,4

3,67

3,83

5,51

5,16

4,61

7,46

8,73

Х

22,7

67,5

22,3

35

67

35

34

47

88,1

83

У

9,65

3,87

3,97

5,2

4,03

5,2

6,58

7,3

5,1

5,6

Х

87

27,1

12,9

31,8

8,9

14,5

44

3,2

5,2

15,2

У

3,11

8,25

10,1

5,1

17,7

10,2

12,5

12,3

11,5

18

Х

42

13

29,2

22,9

21,3

14,5

56,8

2,5

54,4

48,8

У

6,53

18

5,47

7,37

7,63

5,55

5,55

1,3

4,82

4,2

Х

66,2

49,3

44,3

75

36

31,8

49,8

28,9

40

23,7

У

4,23

3,66

5,85

3,45

6,08

3,74

2,49

6,93

13,3

14,2

Х

56,3

42

28,7

50

71,9

101

13,2

49,3

У

6,56

9,51

6,15

8,41

3,9

12

18,4

7,92

Варіант № 3

У нижченаведеній таблиці зібрані дані про видобуток вугілля по ділянці. Позначення: Х – потужність пласта, м; У – видобуток вугілля по ділянці, т/добу.

Х

1,31

1,31

1,28

1,34

1,3

1

0,94

1,15

1,14

У

998

998

450

356

988

519

488

867

371

Х

0,99

1,5

1,61

1,02

2,08

2,04

0,98

0,98

1,42

У

250

1209

73

249

710

249

347

259

1351

Х

1,92

1,38

1,42

1,27

9,25

1,29

1,25

1,27

1,22

У

1480

346

294

484

104

246

144

43

510

Х

1,27

1,36

1,29

1,19

1,69

0,9

0,9

1,32

1,33

У

490

0,9

1150

261

246

520

860

282

714

Х

1,33

1200

1,72

1,71

1,7

1,69

1,72

1,17

1,12

У

935

880

610

1183

764

888

1675

589

336

Х

1,92

1,34

1,35

203

1,25

1

375

1,2

У

960

1100

722

1,33

104

519

1,42

502

Зробити прогноз при  Х = 1,9 м.

Варіант № 4

У нижченаведеній таблиці зібрані дані по ряду шахт. Позначення: Х – середній кут падіння пласта, град.; У – середня глибина ведення очисних робіт, м. Зробити прогноз при  Х = 15 град.