Векторний добуток векторів та його властивості. Аналітична геометрія в просторі та на площині (Теоретичний матеріал та контрольні завдання зі зразками вирішення з вищої математики), страница 3

№№

п/п

а

в

с

ах

ау

аz

вх

ву

вz

сх

су

сz

3.01

4

5

0

1

7

-2

9

2

4

3.02

3

4

2

8

2

-1

-3

-1

1

3.03

2

-1

1

0

3

-2

-5

1

1

3.04

2

1

2

1

-4

3

1

2

2

3.05

1

-5

2

1

2

2

-4

3

1

3.06

2

-1

1

-4

3

1

-1

-1

4

3.07

4

-3

2

9

2

5

-3

4

5

3.08

1

1

-1

1

8

3

-6

2

-4

3.09

1

2

3

5

2

-1

-1

1

1

3.10

1

2

4

31

5

1

2

29

3

3.11

1

3

-1

1

2

-5

2

2

3

3.12

3

-1

2

3

5

2

1

-3

1

3.13

1

-5

3

-2

2

7

-1

3

4

3.14

2

-1

1

2

3

2

-2

-1

1

3.15

2

-1

4

3

1

2

5

-3

5

3.16

3

2

1

0

1

3

4

6

1

3.17

5

-1

2

1

3

1

-1

0

1

3.18

4

-5

2

-4

2

1

-1

2

1

3.19

-1

2

-5

1

3

5

1

8

2

3.20

3

1

-5

3

5

-2

7

5

2

3.21

1

2

-3

0

2

-1

4

5

3

3.22

4

-2

3

1

2

-1

4

3

1

3.23

1

2

3

4

2

4

6

3

3

3.24

0

1

5

0

1

-4

-4

0

1

3.25

3

2

1

-1

5

2

-1

1

6

3.26

3

2

4

8

2

4

4

-5

11


ГЛАВА IV. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ В ПРОСТОРІ ТА НА ПЛОЩИНІ

Аналітична геометрія – розділ математики, в якому геометричні задачі розв’язуються за допомогою формул (аналізу) на основі методу координат і введення довільної (змінної) точки об’єкту.

4.1 Загальні поняття і означення.

Найпростіші задачі аналітичної геометрії

Означення 1. Рівняння F(x, y, z) = 0 називається рівнянням даної поверхні в декартовій системі координат простору ОХYZ (R3), якщо координати всіх точок М(x, y, z), що належать даній поверхні, задовольняють цьому рівнянню і не задовольняють координати жодної точки, що не належить даній поверхні d, і позначається

d: F(x, y, z) = 0        (1)

Будь-яка лінія L у просторі задається системою двох рівнянь з трьома змінними, тобто у вигляді:

    (2)

і розглядається як лінія перетину двох поверхонь.

Означення 2. Рівняння F(х, у) = 0 називається рівнянням даної лінії в декартовій системі координат на площині ОХУ (R2), якщо координати всіх точок  М(х, у), що належать даній лінії, задовольняють цьому рівнянню і не задовольняють координати жодної точки, що не належить даній лінії L, і позначається

L:F(x, y) = 0   (3)

Означення 3. Рівняння  F(x, y) = 0в декартовій системі координат простору ОХYZ визначає поверхню d, яка називається циліндром з напрямною лінією

   (4)

й твірною, паралельною до осі OZ.

Наприклад, рівняння сфери, центр якої знаходиться в точці С (0, 1, -3), а радіус дорівнює R = 5, має вигляд в декартовій системі координат простору ОХУZ:

d: x2 + (y - 1)2 + (z + 3)2 = 25

Рівняння лінії перетину цієї сфери з координатною площиною ОХУ має вигляд:

Тобто ця система рівнянь визначає коло, яке лежить в площині ОХУ з центром, в точці С1 (0, 1, 0) і радіусом R1 = 4 й рівняння        х2 + (у - 1)2 = 16 в аналітичної геометрії на площині (R2) визначає це коло, але в аналітичної геометрії простору (R3) теж саме визначає круговий циліндр з напрямною лінією

й твірною, паралельною до осі OZ.

Найпростіші задачі аналітичної геометрії

1.  Перетворення декартових координат при паралельному зсуві.

Нехай в просторі дано дві декартові паралельні системи координат з початком О і О1, причому точка О (х0, у0, z0) має координати відносно старої системи координат ОХУZі відповідні їх ох і ОХ, оу і ОУ, oz і OZ мають однакові напрями (рис. 12)

               Рисунок 12

 
 


Нехай довільна точка М розглядається в обох системах охуz і ОХУZ, тобто радіус – вектор , радіус-вектор , радіус-вектор . Тоді маємо векторні рівності:

  або   (рис. 12).

Тобто   (1),   або   (2)

Формули (1) виражають старі координати точки М через нові координати. І навпаки, формули (2) виражають нові координати точки М через старі. Тобто формули (1) і (2) виражають співвідношення між новими та старими координатами точки М при паралельному зсуві декартової системи координат в просторі.