Векторний добуток векторів та його властивості. Аналітична геометрія в просторі та на площині (Теоретичний матеріал та контрольні завдання зі зразками вирішення з вищої математики), страница 2

№№

п/п

а11

а12

а13

а10

а21

а22

а23

а20

а31

а32

а33

а30

3.01

4

0

5

1

7

-2

9

2

4

2

-1

0

3.02

3

4

2

8

2

-1

-3

-1

1

5

1

0

3.03

2

-1

1

0

3

-2

-5

1

1

3

-2

4

3.04

2

1

2

1

-4

3

1

2

2

3

5

0

3.05

1

-5

2

1

2

2

-4

3

1

0

-2

3

3.06

2

-1

1

-4

3

1

-1

-1

4

-2

3

-7

3.07

4

-3

2

9

2

5

-3

4

5

6

-2

18

3.08

1

1

-1

1

8

3

-6

2

-4

-1

3

-3

3.09

1

2

3

5

2

-1

-1

1

1

3

4

6

3.10

1

2

4

31

5

1

2

29

3

-1

1

10

3.11

1

3

-1

1

2

-5

2

2

3

-1

3

3

3.12

3

-1

2

3

5

2

-1

-3

1

-3

1

4

3.13

1

-5

3

-2

2

7

-1

3

4

1

5

-1

3.14

2

-1

1

2

3

2

-2

-4

1

-5

3

10

3.15

2

-1

4

3

1

2

-5

-3

5

-3

3

0

3.16

3

2

-1

2

2

-1

2

4

1

3

-1

0

3.17

5

-1

2

1

3

1

-1

0

1

2

-3

-1

3.18

4

-5

2

-4

2

1

-1

2

1

-2

-3

6

3.19

-1

2

-5

1

3

5

1

8

2

-3

-3

-1

3.20

3

1

-5

3

5

-2

7

5

2

-4

1

2

3.21

1

2

-3

0

2

-1

4

5

3

1

-1

2

3.22

4

-2

3

1

2

-1

4

3

1

-3

5

2

3.23

1

2

3

4

2

4

6

3

3

1

-1

1

3.24

0

1

5

0

1

-4

0

1

2

-1

-3

2

3.25

3

2

1

5

2

-1

1

6

1

5

0

-3

3.26

3

2

4

8

2

4

-5

11

4

-3

2

1


3.2.  Нехай задано три вектори ,  і .

а) Знайти кут  між двома векторами  і .

б) Визначити площу Sав паралелограма, побудованого на векторах   і .

в) Обчислити довжини діагоналей d1 і d2 паралелограма, побудованого на векторах  і .

г) Знайти проекцію вектора  на вектор .

д) Обчислити об’єм Vавс паралелепіпеда, побудованого на векторах , ,

е) Знайти мішаний добуток (, , ) трьох векторів  , , .

3.3.  Додаткове завдання.

а) Знайти одиничний вектор , бісектриси кута .

б) Знайти одиничний вектор , перпендикулярний до вектора   і розміщений в одній площині з векторами  і .

в) Записати вектор  у вигляді лінійної комбінації векторів  і , тобто у вигляді , і знайти скалярні коефіцієнти a і b.


ВАРІАНТИ