Візуалізація соціологічної інформації. Статистичні висновки: статистичне оцінювання. Статистичний вивід: статистична перевірка гіпотез, страница 3

Сформульовані за результатами вибірки висновки завжди мають ймовірнісну природу, тому результати всіх соціологічних досліджень подаються сумісно з оцінкою ймовірності помилки оприлюднених висновків, наприклад, таким чином.

Розрізнюють точкове та інтервальне оцінювання параметрів генеральної сукупності.

l Точкове оцінювання передбачає отримання приблизного значення досліджуваного параметра у вигляді числа. Наприклад, середній прибуток респондентів з вибірки розглядається як оцінка середнього прибутку осіб, що утворюють генеральну сукупність.

l  Інтервальне оцінювання передбачає обчислення довірчого інтервалу, в який приблизно потрапляє істинне значення досліджуваного параметра генеральної сукупності.

l У соціологічних дослідженнях прийнято утворювати вибірки таким чином, щоб за будь-якою ознакою анкети результати вибіркового дослідження відрізнялись від параметрів генеральної сукупності не більш ніж на 5%, тобто робити висновки з ймовірністю 0,95.

l Ймовірність помилки не повинна перевищувати 0,05, а ймовірність правильних висновків повинна бути не меншою ніж 0,95.

Приклади точкових оцінок

l Вибірковий відсоток студентів, які вступили до ВНЗ для того, щоб подовжити час навчання та безтурботного існування, розглядається як оцінка цієї характеристики у генеральній сукупності.

l Середній час перегляду певного телеканалу, отриманий у результаті вибіркового опитування розглядається  як  оцінка середнього часу перегляду цього телеканалу особами, що утворюють генеральну сукупність.

Точкове та інтервальне оцінювання

l Точкові оцінки заздалегідь не є точними, тому в дослідженнях, що потребують точних оцінок, використовують інтервальне оцінювання.

l Інтервальне оцінювання − спосіб отримання оцінки для невідомого значення параметра сукупності за допомогою інтервалу припустимих значень і визначення ймовірності того, що в цей інтервал потрапляє істинне значення параметру.

l Замість того, щоб користуватися вибірковим середнім, ми можемо говорити про інтервал

l     a < µ < b, у який з певною ймовірністю потрапить середнє генеральної сукупності.

Довірчий інтервал показує, в якому діапазоні розташовуються результати вибіркових спостережень.

      Значення досліджуваного параметру із заданою довірчою ймовірністю Р потрапляє в цей інтервал.

      Якщо довірчий інтервал звузити, то ймовірність потрапляння до нього середнього значення зменшиться. Відповідно, при розширенні інтервалу імовірність стає більшою.

Довірчий інтервал

l Довірчим інтервалом називають припустиме відхилення спостережуваних значень певної ознаки від справжніх.

l Розмір цього припущення визначається дослідником з урахуванням вимог до точності інформації.

l В соціологічних дослідженнях ймовірність помилки не повинна перевищувати 5%, хоча дослідники завжди прагнуть зробити цю помилку якомога меншою.

Довірчу ймовірність позначають:
 Р = (1 - α); вона показує ймовірність істинності висновків щодо розташування досліджуваного параметра у заданих межах.

Довірча ймовірність задається дослідником, який відповідно до вимог точності інформації вибирає її зі стандартних значень 0.95, 0.99, 0.999.

      Стандартні значення ймовірності помилки α (тобто ймовірності того, що значення параметра перебуває поза межами довірчого інтервалу) становить, відповідно, 0.05, 0.01 чи 0.001.

Стандартне відхилення й довірча ймовірність:

               правило «двох і трьох Сигм»

Доверительные интервалы нормального распределения

Домашнє завдання. Згадайте правило «двох і трьох Сигм«, яке Ви вивчали на другому курсі (дисципліна «Основи статистики).

Довірчий інтервал обчислюється на основі значення відповідної вибіркової статистики з урахуванням властивостей її розподілу. Зокрема, довірчий інтервал для середнього арифметичного з генеральної сукупності має вид:

де X - середнє арифметичне значення змінної, обчислене за вибіркою;

S - стандартне відхилення змінної, обчислене за вибіркою;

N - обсяг вибірки;

Z1-α / 2 - довірчий коефіцієнт, який відповідає довірчій ймовірності (1 - α).

Корисні нотатки:

l Для однакового рівня ймовірності, зі збільшення вибірки довірчий інтервал звужується.

l Чим більша ймовірність, тим ширшим є довірчий інтервал.

l Чим більший об'єм вибірки, тим вужчим є довірчий інтервал.

Приклад застосування довірчих інтервалів в соціологічному дослідженні (Джерело: http://www.kiis.com.ua/txt/doc/24032006/press24032006.doc)

l Основні висновки:

l Якщо б вибори відбулися за тиждень до 26 березня, у голосуванні найімовірніше взяли б участь близько 70% виборців, а до Верховної Ради змогли пройти такі партії і блоки:

l Партія регіонів – 36,6% ± 3,1%  голосів,

l блок Юлії Тимошенко – 19,1% ± 1,7% голосів,

l блок “Наша Україна” 18,5% ± 1,7% голосів,

l Соціалістична партія5,3% ± 1,5% голосів,

l Комуністична партія – 3,7% ± 1,2%  голосів,

l блок Литвина – 3,0% ± 1,1% голосів.

Якщо б вибори до Верховної Ради відбулися за тиждень до 26 березня, то у голосуванні, найімовірніше, взяли б участь 73% виборців, і рейтинг голосів був би таким:

Найімо-вірніші частки голосів

Статистична похибка теоретична                 ( ± )

Статистична похибка з дизайн-ефектом 1.5

Статистично можливі межі часток голосів

(з імовірністю 0.95)

мінімальна

максимальна

Партія регіонів

36.6

2.1%

3.1%

33.5%

39.7%

Блок Юлії Тимошенко

19.1

1.7%

2.6%

16.5%

21.7%

Блок «Наша Україна»

18.5

1.7%

2.5%

16.0%

21.0%

Соціалістична партія України

5.3

1.0%

1.5%

3.8%

6.8%

Комуністична партія України

3.7

0.8%

1.2%

2.5%

4.9%

Блок Литвина

3.0

0.7%

1.1%

1.9%

4.1%

Блок ПОРА-ПРП

2.4

0.7%

1.0%

1.4%

3.4%

Блок Наталії Вітренко

1.4

0.5%

0.8%

0.6%

2.2%

Інші 37 партій і блоків разом

7.6

1.2%

1.7%

5.9%

9.3%

Не підтримали б жодну партію

2.3

0.7%

1.0%

1.3%

3.3%

РАЗОМ

100.0

-

-

-

-

Довірчий інтервал: висновки