Список екзаменаційних питань з курсу "Стандартизація и сертифікація" (Законодавча база сертифікації в Україні, акредитація, підтвердження відповідності, орган з оцінки відповідності, знак відповідності)

Страницы работы

Содержание работы

1. Заканодавча база сертифікації в Україні.

2. Визначення терміну «підтвердження  відповідності». Форми «підтвердження  відповідності» в системі сертифікації УкрСЕПРО

3. Визначення терміну «декларування відповідності». Форми «підтвердження  відповідності» в системі сертифікації УкрСЕПРО

4. Визначення терміну «сертифікація». Яка організація видає сертифікат відповідності  в системі сертифікації УкрСЕПРО

5. Які фактори визначають необхідність проведення сертифікації продукції? Органи з оцінки відповідності в системі сертифікації УкрСЕПР

6. Визначення термінів «сертифікат відповідності» та «знак відповідності». Яка організація видає «декларацію про відповідність»

7. Акредитація

8. Визначення терміну «орган з оцінки відповідності»

9. Визначення термінів «сертифікація в законодавчо регульованій сфері (обов’язкова сертифікація)» та «сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері (добровільна сертифікація)»

10.  На відповідність яким документам проводиться сертифікація в Системі УкрСЕПРО. Визначення терміну «технічний регламент з підтвердження відповідності»

11.  Які є форми підтвердження відповідності в системі сертифікації УкрСЕПРО

12.  Види діяльності в Системі сертифікації УкрСЕПРО.

13.  Організаційна структура системи сертифікації УкрСЕПРО

14.  Основні функції національного органу з сертифыкації продукції

15.  Основні функції органу з сертифыкації продукції

16.  Основні функції випробувальної лабораторії

17.  л

18.  Загальні вимоги до організації, яка має намір акредитуватись в Системі в якості з органу сертифікації продукції.

19.  Загальні вимоги до організації, яка має намір акредитуватись в Системі в якості ВЛ

20.  Основні етапи акредитації органу з сертифікації продукції

21.  Перелік основних документів, які має акредитований орган з сертифікації продукції

22.  Видачею яких документив закінчюється робота органу з сертифікації продукції

23.  Основні етапи акредитації випробувальної лабораторії

24.  Вимоги щодо метрологічного забезпечення ВЛ, які акредитовані в системі сертифікації УкрСЕПРО

25.  Яку документацію на ЗВТ має акредитована ВЛ

26.  Перелік правової документації, яку має випробувальна лабораторія

27.  Загальний порядок проведення сертифікації продук

28.  Схеми (моделі) сертифікації продукції. Яка організація видає сертифікат відповідності в системі сертифікації УкрСЕПРО

29.  З якою метою проводиться випробування продукції під час її сертифікації

30.  В рез-ті яких процедур перевіряється стабільність виробництва продукції щодо показників, які підлягають підтвердженню відповідності

31.  Обстеження виробництва. Мета. Порядок проведення. Яка організація видає сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО

32.  Атестація виробництва. Мета. Порядок проведення

33.  Сертифікація системи якості. Мета. Порядок проведення

34.  Які переваги отримує підприємство, у якого сертифікована система якості

35.  Інспекційний контроль. Порядок проведення

36.  Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції підпас її виробництва

37.  Варіанти підтвердження стабільності виробництва. Яка організація видає сертифікат відповідності в системі сертифікації УкрСЕПРО

38.  Які вимоги щодо метрологічного забезпечення атестованого виробництва

39.  Реєстр Системи — книга або машинний носій для запису об'єктів та суб'єктів реєстрації в Системі.

40.  Що є підставою для сертифікації систем якості

41.  Основні функції органу з сертифікації системи якості

42.  Аудитори системи сертифікації УкрСЕПРО. Функції аудиторів

43.  На які види робіт атестуються аудитори. Порядок підготовки аудиторів. Атестація аудиторів

44.  Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

45.  р

46.  р

47.  Порядок визнання результатів сертифікації продукції, що  імпортується

48.  Що  є  підставою для проведення   добровільної сертифікації. Які організації проводять  добровільну  сертифікацію в Україні

49.  Порядок проведення  сертифікаційних  випробувань. Які документи видає випробувальна  лабораторія за  результатами  своєї роботи

50.  Основні складові процедури сертифікації продукції

51.  Сертифікація засобів вимірювальної техніки в Сиситемі УкрСЕПРО

52.  Модульний підхід до оцінки відповідності продукції

53.  Модуль А.

54.  Модуль В. Особливості застосування модуля В

55.  Модуль С. Особливості застосування модуля С

56.  Модуль D. Особливості застосування модуля

57.  Модуль Е. Особливості застосування модуля

58.  Модуль F. Особливості застосування модуля

59.  Модуль G. Особливості застосування модуля

60.  Модуль Н. Особливості застосування модуля

Похожие материалы

Информация о работе